UNICEF to organizacja humanitarna i rozwojowa działająca na rzecz dzieci. Od ratujących życie szczepień, przez budowę szkół, po natychmiastową pomoc w sytuacji klęski humanitarnej- UNICEF robi wszystko, aby dzieciom żyło się lepiej. Pracuje w małych wioskach i z rządami państw, bo uważa, że każde dziecko, niezależnie od miejsca urodzenia, koloru skóry czy religii, ma prawo do zdrowego i bezpiecznego dzieciństwa. UNICEF nie jest finansowany przez ONZ i dlatego potrzebuje wsparcia Darczyńców, aby nieść pomoc dzieciom. Jednym z bardzo ważnych obszarów działań UNICEF jest edukacja i kształtowanie świadomości dzieci i młodzieży. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym od 2010 roku bierze udział w projektach edukacyjnych. Koordynatorem głównym w Placówce jest Marta Bolf – wychowawca grupy V MOW. Akcje UNICEF związane są z tematyką praw dziecka, edukacją globalną i międzykulturowa, a także bezpieczeństwem dzieci. Nasza Placówka należy do Klubu Szkół UNICEF. Inicjatywa ta zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Ośrodek Nasz jest również w grupie Placówek zaangażowanych społecznie. Podczas realizowania projektów edukacyjnych Nasi wychowankowie uczestniczą w zajęciach tematycznych na których czytają o problemach dzieci, tworzą prace plastyczne, oglądają filmy, odgrywają scenki. Wszystkie projekty realizowane są w formie warsztatów, gdzie priorytetem jest aktywność wychowanka. W ramach działań wielokrotnie udało Nam się pozyskać środki finansowe dla organizacji UNICEF. Podczas projektu „Wszystkie kolory świata” w 2012 roku Nasi wychowankowie uszyli szmacianą laleczkę – maskotkę ZPR nazwaną Lena i wzięli udział w konkursie ogłoszonym przez UNICEF. Aktualnie uczestniczymy w projekcie „Wszystkie kolory świata” IV edycja. Dla Naszej Placówki projekty UNICEF są priorytetem działań edukacyjnych. Na zakończenie każdego projektu otrzymujemy dyplomy, które możemy obejrzeć w galerii ściennej grupy V MOW. 

test