UNICEF to organizacja humanitarna i rozwojowa działająca na rzecz dzieci. Od ratujących życie szczepień, przez budowę szkół, po natychmiastową pomoc w sytuacji klęski humanitarnej- UNICEF robi wszystko, aby dzieciom żyło się lepiej. Pracuje w małych wioskach i z rządami państw, bo uważa, że każde dziecko, niezależnie od miejsca urodzenia, koloru skóry czy religii, ma prawo do zdrowego i bezpiecznego dzieciństwa. UNICEF nie jest finansowany przez ONZ i dlatego potrzebuje wsparcia Darczyńców, aby nieść pomoc dzieciom. Jednym z bardzo ważnych obszarów działań UNICEF jest edukacja i kształtowanie świadomości dzieci i młodzieży. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym od 2010 roku bierze udział w projektach edukacyjnych. Koordynatorem głównym w Placówce jest Martyna Józefowicz - Stodulska – wychowawca grupy IV MOW. Akcje UNICEF związane są z tematyką praw dziecka, edukacją globalną i międzykulturową, a także bezpieczeństwem dzieci. Nasza Placówka należy do Klubu Szkół UNICEF. Inicjatywa ta zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Podczas realizowania projektów edukacyjnych Nasi wychowankowie uczestniczą w zajęciach tematycznych na których czytają o problemach dzieci, tworzą prace plastyczne, oglądają filmy, odgrywają scenki. Wszystkie projekty realizowane są w formie warsztatów. W ramach działań wielokrotnie udało Nam się pozyskać środki finansowe dla organizacji UNICEF. Na zakończenie każdego projektu otrzymujemy dyplomy, placówka zaś może poszczycić się Certyfikatem Placówki Zaangażowanej Społecznie. 

W roku szkolnym 2021/2022 Placówka zaangażowała się w dwie akcje UNICEFu. Zgłosiliśmy się do dwóch programów: „Wszystkie kolory Świata VI edycja”
i „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF 2021”.

  Program Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF 2021 miał na celu zaznajomienie wychowanków z ich prawami, z historią ich powstawania oraz powstawania Konwencji o Prawach Dziecka. Przy wykorzystaniu materiałów organizacji UNICEF zaangażowani w akcję wychowawcy przeprowadzili zajęcia tematyczne w swoich grupach wychowawczych. Następnie w myśl zasad programu wybrana została jedną aktywność, którą zrealizowano w Placówce. Było to zorganizowanie dnia 17.11.2021r. Happeningu z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. Wychowankom zostały podczas niego przypomniane ich prawa, świetlice grup wychowawczych zostały oklejone kartami z prawami dziecka. Wychowankowie przygotowali plakaty i transparenty, a następnie podczas przedsięwzięcia wszyscy ubrani na niebiesko wyrazili swoje zaangażowanie i solidarność z dziećmi z krajów, w których ich prawa są łamane.

Program „Wszystkie kolory świata” miał na celu zapoznanie wychowanków
z sytuacją ich rówieśników, żyjących w różnych regionach świata. Głównym celem programu była nauka tolerancji dla odmiennych kultur i ras a także zbiórka funduszy na szczepienia dzieci z krajów najuboższych. W ramach programu w każdej grupie wychowawczej odbyły się zajęcia dotyczące idei organizacji UNICEF, omówiono jej działalność pomocową oraz poinformowano wychowanków o aktualnej sytuacji szczepień dzieci w krajach takich jak Sierra Leone, Czad, Sudan Południowy czy Angola. Przy pomocy materiałów nadesłanych przez UNICEF, uświadomiono wychowankom znaczenie szczepień dla ratowania życia i zdrowia dzieci i młodzieży. W kolejnym etapie, wychowankowie każdej z grup przygotowywali charytatywne, szmaciane laleczki UNICEF. Laleczki symbolizowały pomoc uczniów dla najbardziej potrzebujących dzieci na świecie. Każda z nich miała swoją tożsamość. Spośród uszytych lalek jedna z nich została zgłoszona do konkursu, w którym w internetowym głosowaniu można było wygrać dla Placówki koncert Majki Jeżowskiej.

W roku szkolnym 2022/23 planowany jest udział w kolejnych ciekawych akcjach i programach UNICEFU, o czym będziemy informować na bieżąco.

Koordynator programów UNICEF: Martyna Józefowicz - Stodulska

test