„Trzymaj formę”

 

          W placówce od ponad pięciu lat realizowany jest ogólnopolski program edukacyjno - profilaktyczny „Trzymaj Formę”, który współorganizowany jest przez główny inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

            Celem programu jest edukacja w zakresie kształtowania nawyków prozdrowotnych, poprzez  przestrzeganie aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.. Program adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym.

W ramach programu organizowane są zajęcia rozwijające zainteresowania wychowanków dotyczące prawidłowego odżywiania i potrzeby aktywności fizycznej.

Program „Trzymaj Formę” pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu. Projekty służą promocji aktywności fizycznej, uczą prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru. Taka konstrukcja programu, dająca dużą swobodę wyboru sposobu jego realizacji, umożliwia wychowankom poszukiwanie i realizowanie własnych pomysłów prozdrowotnych i ma niewątpliwy wpływ na jego skuteczność.

            Program „Trzymaj Formę” jest ściśle dopasowany do bieżącej sytuacji żywieniowej i poziomu aktywności fizycznej młodzieży w Polsce, wśród której już ponad 30 procent ma problemy z właściwym odżywianiem. Dotyczy to zarówno wzrastającego odsetka osób z nadwagą    i otyłością, jak i liczby młodzieży, u której stwierdza się niedożywienie jakościowe oraz tak niebezpieczne dla zdrowia choroby jak bulimia i anoreksja. Program wpływa na ograniczenie tych negatywnych trendów dzięki dostarczeniu praktycznej wiedzy w zakresie zdrowego stylu życia w wiarygodny i ciekawy dla młodzieży sposób.

            W ramach programu co roku organizowane są zajęcia kulinarne, sportowe, oraz imprezy i przedsięwzięcia: Mikołajki, Dzień Zdrowego Żywienia, Dzień Dziecka, Wyprawy na ryby itp.

Ponadto wychowankowie uczestniczą co roku w organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną konkursie pt. „Olimpiada Zdrowia”. Często kończą Olimpiadę miejscem na podium.

            Program dostarcza dzieciom i młodzieży alternatywne formy spędzania czasu wolnego, zwiększa umiejętności dbania o własne zdrowie, pomaga wyeliminować złe nawyki żywieniowe, pozwala minimalizować uzależnienia od używek, zwiększa sprawność fizyczną u wychowanków, którzy bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach z programy, zwłaszcza w sportowych i kulinarnych.

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi, w formie ćwiczeń, prezentacji, treningów, warsztatów, filmów edukacyjnych, praktyczno - manualnych itp.