W ramach projektu „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”  wychowanki wzięły udział w warsztatach z zakresu  prowadzenie własnego gospodarstwa domowego wychowanki  Program realizowany był przy pomocy zadań indywidualnych i grupowych oraz ćwiczeń praktycznych,  które ułatwią zapamiętywanie kluczowych zagadnień. 

       Zadania realizowane na zajęciach miały na celu nabycie przez wychowanki kompetencji w zakresie organizowania i codziennego prowadzenia gospodarstwa domowego. W ramach realizowanych zajęć uczestniczki zostały wyposażone w wiedzę na temat obowiązków wynikających z codziennego prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego i czynności, których wykonywanie jest niezbędne do funkcjonowania w życiu codziennym.Wychowanki zostały również wyposażone w umiejętności planowania zadań, realizacji codziennych zakupów, przygotowywania posiłków, sprzątania i utrzymywania czystości w gospodarstwach domowych, zachowania się podczas sytuacji nietypowych mogących zaistnieć w każdym gospodarstwie domowym, zagrażających zdrowiu jak również wykorzystywania poprawnie bielizny i zastawy stołowej oraz drobnego sprzętu gastronomicznego w życiu codziennym.  Ponadto zdobyły umiejętności, których dotychczas nie posiadały, a które są związane z umiejętnościami korzystania z wyposażenia gospodarstwa domowego. Nauczyły się prawidłowo korzystać z urządzeń domowych i sprzętu AGD, takich jak: trzony kuchenne, chłodziarki i zamrażarki, kuchenka mikrofalowa, odkurzacz, żelazko, pralka. Dzięki nabytym umiejętnościom będą przygotowane do podjęcia prowadzenia własnego gospodarstwa domowego lub aktywnego uczestnictwa we wspólnych gospodarstwach domowych, do których wrócą po opuszczeniu placówki.  

 

                                                                   

 

W dniu 11.04.2017r. dziewczęta z grupy IV Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 uczestniczyły w jednodniowych praktycznych zajęciach w urzędach administracji publicznej. Wychowanki odwiedziły Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Kancelarię Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Urząd Marszałkowski oraz Urząd Gminy Czernica. Zajęcia zrealizowane w ramach projektu pn.: „Nowa Perspektywa- Lepszy Start”. Celem zajęć było wzmocnienie postaw obywatelskich wśród młodzieży. Dziewczęta z chęcią wzięły udział w zajęciach i dowiedziały się wielu ważnych informacji.

 

 

3 kwietnia rozpoczęły się wyjazdy w ramach zadań Projektu Unijnego NOWA PERSPEKTYWA – LEPSZY START. Pierwsze grupy wzięły już udział w zadaniu 1.2 – czyli 1-dniowych praktycznych zajęciach w urzędach administracji publicznej z zakresu wzmacniania postaw obywatelskich wśród młodzieży. Wychowankowie udali się do Wrocławia, gdzie w pierwszej kolejności odwiedzili Urząd Wojewódzki, poznali jego strukturę, zadania poszczególnych działów i osób w nim pracujących w tym wojewody, a także dowiedzieli się, z jakimi urzędowymi sprawami mogą się do niego udać. Najbardziej przydatna okazała się wizyta w biurze paszportowym, ale równie ciekawe były „obrady” w sali konferencyjnej Sejmiku Województwa, gdzie uczniowie mogli wcielić się w rolę radnych i przedyskutować na forum ważne dla regionu sprawy.

Drugim punktem wycieczki była wizyta w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie wychowankowie otrzymali wiele przydatnych informacji o korzyściach płynących z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, działalności Urzędów Pracy, a także działań samorządów z zakresu pomocy społecznej, z której kiedyś mogą chcieć korzystać. Wychowankowie dowiedzieli się również kto reprezentuje interesy młodzieży przed władzami województwa. Podsumowaniem wizyty był szereg istotnych i praktycznych porad dotyczących szybkiego i skutecznego załatwiania spraw w urzędach oraz nauka pozyskiwania informacji o ich działalności.

Po przerwie obiadowej wychowankowie udali się do Urzędu Gminy Czernica, gdzie uzupełnili nabytą wiedzę o informacje dotyczące spraw gminnych. Na zakończenie każdy z uczestników wyjazdu otrzymał zaświadczenie o udziale w zajęciach, aby móc z nową przydatną wiedzą w przyszłości z łatwością móc poruszać się w świecie nie takich „strasznych” już urzędów. 

NOWA PERSPEKTYWA – LEPSZY START”,  projekt dotyczący aktywizacji społeczno-zawodowe wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Brzegu Dolnym oraz wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Godzięcinie

Aby zapewnić wychowankom Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego łatwiejszy start w dorosłe życie po opuszczeniu naszych placówek i zminimalizować ryzyko ich wykluczenia ze społeczeństwa w przyszłości w naszej Placówce rozpoczęliśmy realizację projektu  „NOWA PERSPEKTYWA – LEPSZY START”.

W ramach projektu nasi wychowankowie i wychowanki mają możliwość udziałuw zajęciach z zakresu poradnictwo psychospołecznego, treningu kompetencji i umiejętności społecznych, zajęciach o charakterze terapeutycznym, poradnictwa w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym. Dodatkowo młodzi ludzie będą mogli wziąć udział w kursach umiejętności zawodowych, wycieczkach zawodoznawczych do dolnośląskich zakładów pracy. Prowadzone są także zajęcia grupowe obejmujące doradztwo zawodowe, przedsiębiorczość, prowadzenie gospodarstwa domowego oraz savoire vivrew życiu codziennym. Wsparciem objęci są także rodzice naszych wychowanków, którzy mają możliwość otrzymania indywidualnej pomocy z zakresu pedagogiki i pomocy społecznej. Powstała również specjalna infolinia, pod którą rodzice mogą uzyskać porady prawne i psychologiczne. Okres realizacji projektu zaplanowano na  lata 2017-2018.