W ramach realizacji projektu, Stawiamy na przyszłość” wychowankowie MOS mieli zorganizowany wyjazd do parku wodnego Aquapark we Wrocławiu.

Było dużo śmiechu i zabawy, sztuczna rzeka i ogromna fala. Wszyscy doskonale się bawili.

W ramach realizacji projektu ,,Stawiamy na przyszłość” -  rozwijania pasji i uzdolnień wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii uczestniczyli w zajęciach ceramicznych prowadzonych  w naszej placówce przez pana Bogdana Kuć. Podsumowaniem zajęć była wycieczka do fabryki porcelany w Bolesławcu gdzie wychowankowie zwiedzali linię produkcyjną oraz samodzielnie malowali naczynia ceramiczne.

Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii uczestniczą w zajęciach terapeutycznych z arteterapii. Dzięki projektowi można było pozyskać surowce : masę ceramiczną, szkliwa ceramiczne, pędzle, toczki ceramiczne i urządzić pracownię, gdzie wychowankowie maja możliwość wykonywania z gliny naczyń, ozdób pod nadzorem i pomocą pana Bogdan Kuć.

 Arteterapia, czyli terapia przez sztukę odnosi się do wykorzystania właśnie sztuki w celach diagnostycznych i terapeutycznych. Arteterapia obejmuje następujące obszary działań: terapia przez sztuki plastyczne (malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba), muzykoterapia, choreoterapia, biblioterapia. Szeroko rozumiana arteterapia jest definiowana jako "układ poglądów i czynności ukierunkowanych na utrzymanie i podnoszenie poziomu jakości życia ludzi przy pomocy szeroko rozumianych dzieł sztuki i uprawiania sztuki" (E. Grzebyk). Zajęcia z arteterapii mają na celu wzbudzanie emocji wywierających korzystny wpływ na zaspakajanie potrzeby samorealizacji wychowanki oraz przejawiane przez nią formy aktywności oraz rozładowywanie trudnych emocji wychowanek z zaburzeniami w zachowaniu, a także wyzwalanie pozytywnych emocji, umożliwiających optymalne wykorzystanie możliwości rozwojowych wychowanek zagrożonych wykluczeniem społecznym.  W październiku i lutym w zajęciach uczestniczyły dwie grupy wychowanek. Dziewczęta podczas zajęć wykonały wiele ciekawych i niepowtarzalnych prac, które ozdabiają pomieszczenia placówki. Wychowanki wykonały m.in. obrazki string-art, kartki ozdobne, obrazy na płótnie, kolorowały mandalę, ozdabiały skrzyneczki metodą decoupage, ozdabiały kubki ceramiczne, wykonywały mydełka, drzewka wiosenne i wianki ozdobne oraz uczyły się wyplatania makramy. 

W ramach zajęć z Projektu ,,Stawiamy na przyszłość!” nasi wychowankowie mieli możliwość uczestnictwa w bardzo ciekawych i atrakcyjnych zajęciach. W końcu nie na co dzień mają możliwość terapii, w której głównym elementem jest kontakt ze zwierzętami. Pod okiem specjalistów z Wrocławia wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii odbyli cykl spotkań z końmi i psami. Dzięki udziałowi w hipoterapii chłopcy rozwijali samodzielność, zdolność koncentracji, korygowali swoją postawę ciała, obniżali poziom nadpobudliwości ruchowej i zaburzeń zachowania, a także zwiększali swoją pewność siebie i poczucie własnej wartości. Ponadto wychowankowie mieli możliwość oporządzania koni i karmienia ich co z całą pewnością było dla nich kolejną atrakcją. Oprócz wspomnianej hipoterapii chłopcy mieli również możliwość terapii poprzez kontakt z psami. Wspomniane czworonogi pomagały wychowankom otworzyć się na innych, czy panować nad emocjami. W trakcie spotkań z psami chłopcy uczyli się samokontroli i wzmacniali koncentrację uwagi. Fakt, że wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii są chętni do pomocy znany jest od dawna. W końcu zawsze biorą udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie Brzegu Dolnego, wystawach w Galerii Miejskiej czy kiermaszach. Tym razem nie było inaczej. Pomiędzy wspomnianymi zajęciami terapeutycznymi wychowankowie pomagali w pracach porządkowych i karmili alpaki. Z całą pewnością zorganizowane zajęcia były dla wychowanków bardzo ciekawe a niezapomniane wrażenia pozostaną z nimi na długi czas.

Wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Godzięcinie w lipcu uczęszczały na kurs kosmetyczny w ramach projektu unijnego „Stawiany na przyszłość”. Kurs zawodowy odbywał się w Salonie kosmetycznym „Piękno i Pasja” Pani Doroty Połeć. Był to intensywny kurs, podczas którego na zajęciach praktycznych i teoretycznych dziewczęta zapoznały się z podstawami pracy kosmetyczki, nauczyły się wykonywać proste zabiegi kosmetyczne na twarz (maseczki, oczyszczanie, zabiegi  z użyciem ultradźwięków: sonoforeza, peeling kawitacyjny, henna brwi i rzęs), dłonie (przedłużanie paznokci metodą żelową, parafina), stopy (pedicure, zabiegi pielęgnacyjno- lecznicze na stopy, ) i ciało (depilacja woskiem).  Dziewczęta miały dostęp do materiałów szkoleniowych, profesjonalnych kosmetyków , sprzętu kosmetycznego m.in. mikrodermobrazja , sonoforeza, peeling kawitacyjny. Podczas kursu wychowanki otrzymały zestaw startowy: fartuszek, kuferek kosmetyczny z pełnym wyposażeniem oraz certyfikat na zakończenie kursu.

„Stawiamy na przyszłość!” – Ruszamy pełną parą

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na aktywną integrację społeczną, edukacyjną i zawodową wychowanków/ wychowanek przebywających w Naszej Placówce. Będzie on realizowany w latach 2021-2023. 

Nasi podopieczni borykają się z wieloma trudnościami. Wniosek o dofinansowanie w ramach projektu był złożony z myślą o nich. Przede wszystkim zależało Nam na tym, aby zrealizować założone sobie cele:

INTEGRACJA SPOŁECZNA PODOPIECZNYCH

Rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych: 

 • zwiększenie pewności siebie 
  i poczucia własnej wartości
 • rozwój umiejętności rozwiązywania problemów
 • wdrożenie do zasad współżycia społecznego
 • podniesienie umiejętności codziennego funkcjonowania w społeczeństwie
 • niwelowanie deficytów emocjonalnych
 • pokonywanie barier w uczeniu się
 • podnoszenie motywacji wewnętrznej

INTEGRACJA ZAWODOWA PODOPIECZNYCH

Udzielenie wsparcia zwiększającego szanse na rynku pracy: 

 • ukazanie pozytywnych wzorców dotyczących aktywności zawodowej
 • zaplanowanie indywidualnej ścieżki edukacyjno-zawodowej
 • zapoznanie z realiami rynku pracy
 • nabywanie kompetencji zwiększających szansę na zatrudnienie
 • nabycie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

INTEGRACJA I AKTYWIZYCJA  PODOPIECZNYCH PRZEZ SPORT

Wyeliminowanie lub złagodzenie barier utrudniających funkcjonowanie 
w społeczeństwie:

 • zwiększenie pewności siebie 
  i własnych umiejętności
 • promocja zdrowego stylu życia
 • rozładowywanie napięcia poprzez sport
 • eliminowanie zachowań agresywnych
 • nabycie umiejętności pracy 
  w zespole
 • ograniczenie zachowań ryzykownych

WSPARCIE UDZIELANE RODZICOM/OPIEKUNOM PRAWNYM

 • zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców lub opiekunów prawnych wychowanków
 • wzmocnienie zaradności wychowawczej i życiowej rodziców/opiekunów prawnych
 • włączanie otoczenia wychowanków w proces realizacji indywidualnej ścieżki reintegracji

Dzięki pozyskanym środkom finansowym możemy zatrudnić specjalistów do realizacji zajęć specjalistycznych (socjoterapeutycznych, treningów podnoszących kompetencje społeczne, integracji sportowej, poradnictwa zawodowego), co umożliwi Nam zwiększenie oferty zajęć dostosowanych do indywidualnych potrzeb wychowanków i wychowanek. 

Zostaną również zakupione; niezbędne pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, sportowy, sprzęt AGD oraz inne narzędzia i sprzęty, które umożliwią Nam prowadzenie zajęć oraz rozwiną potencjał placówki. Chcemy rozwijać zainteresowania własne podopiecznych oraz ukazywać im alternatywne formy spędzania czasu wolnego, co ma zapobiegać podejmowania przez nich zachowań ryzykownych, w tym celu wyposażymy nasze pracownie w jak najlepszy sprzęt i akcesoria.

Priorytetem było rozwinięcie sfery rekreacyjno – sportowej placówki, w związku z czym zostanie wybudowane boisko wielofunkcyjne, które w znaczący sposób wzbogaci ofertę zajęć sportowych. Wpłynie to na eliminowanie zachowań agresywnych, rozładowywanie napięcia oraz będzie promocją zdrowego stylu życia. Będą zakupione również rowery. Wychowankowie i wychowanki będą mogli zwiedzać piękne tereny leśne znajdujące się w pobliżu naszych ośrodków.

W ramach projektu zaplanowano również szereg wycieczek, które będą szansą na zwiedzenie wielu nowych i ciekawych miejsc i spędzenia czasu wolnego poza placówką, a przede wszystkim pozwolą wdrażać naszych podopiecznych do społeczeństwa. 

W ramach projektu będą organizowane zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowo – edukacyjnego, których celem jest wyrównanie szans na rynku pracy uczestników/uczestniczek. Będą oni mogli wziąć udział w kursach  zawodowych, w celu nabycia podstawowych umiejętności w wybranym zawodzie. Po ukończonym kursie otrzymają oni odpowiednie zaświadczenie oraz stypendium.

Zajęcia odbywające się w ramach projektu „Stawiamy na przyszłość!”:

poradnictwo:

 poradnictwo psychologiczne indywidulane

 poradnictwo pedagogiczne indywidualne 

 poradnictwo psychologiczne grupowe 

treningi: 

 trening: stres i metody radzenia sobie z nim 

 trening przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym 

 trening zastępowanie agresji

 treningi kompetencji społecznych: Gospodarstwo domowe 

 treningi kompetencji społecznych: Urząd i ja

 treningi kompetencji społecznych: Alternatywne spędzanie czasu wolnego 

 treningi kompetencji społecznych: Będę rodzicem 

zajęcia (socjo)terapeutyczne: 

 hipoterapia 

 dogoterapia 

 arteterapia 

 terapia przez muzykę, teatr, dramę 

 zajęcia turystyczne 

 zajęcia krawieckie

 zajęcia stolarskie 

 zajęcia ogrodnicze 

 zajęcia wędkarskie 

 zajęcia czytelniczo-multimedialne

 zajęcia cykliczne (wprowadzające)

 zajęcia specjalistyczne grupowe: 

 • rozładowywanie napięcia poprzez sport 
 • zajęcia koszykarskie 
 • fitness 
 • rozwijanie zainteresowań poprzez zajęcia sportowe 
 • eliminowanie zachowań agresywnych poprzez sport 
 • crossfit 
 • gry zespołowe 

 doradztwo zawodowe indywidualne

 doradztwo zawodowe 

 indywidualne zajęcia z pośrednikiem pracy

 warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – wyjazdy do urzędu pracy

 kursy zwiększające szanse na rynku pracy

 wizyty zawodoznawcze