NA TEJ STRONIE PUBLIKUJEMY NAJWAŻNNIEJSZE DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE W MOS W BRZEGU DOLNYM.

 

1. ZASADY POBYTU W MOS

2. PROCEDURA PRZYJECIA DO MOS

3. OPŁATY ZA WYŻYWIENIE

4. KIESZONKOWE

5. INFORMACJA DLA RODZICÓW

6. WYPOSAŻENIE WYCHOWANKA-UCZNIA MOS

7. LEKI