Godzięcin dn. 17.01.2022r.

DRODZY PAŃSTWO

Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym zawiadamia o spotkaniu Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w sprawie dokonania Okresowej Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Wychowanki- Uczennicy za semestr I roku szkolnego 2021/2022.

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

Gr I MOW Nr 2 - 25.01.2022r. godz. 08.15

Gr II MOW Nr 2 - 26.01.2022r. godz. 08.15

Gr III MOW Nr 2- 27.01.2022r. godz. 08.15

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa oraz zgodnie z procedurami COVID – 19, na teren placówki nie mogą wchodzić osoby spoza placówki. W związku z powyższym mają Państwo możliwość naniesienia zmian drogą telefoniczną w dniu Zespołu ds. PPP w formie telekonferencji pod numerem telefonu 71 319 58 56 – pedagog/psycholog.

Kopia Okresowej Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Wychowanki-Uczennicy zostanie przesłana na Państwa adres.

Pragniemy zaznaczyć, mając na uwadze zachowanie podstawowych zasad ekologii oraz dbałości o środowisko naturalne, że przyjętym przez placówkę sposobem informowania rodziców/opiekunów prawnych o kolejnych spotkań Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej dla poszczególnej grupy wychowawczej jest strona internetowa www.zprbrzegdolny.pl, gdzie po wejściu w zakładkę POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA, uzyskają Państwo niezbędne informacje.

 
 
 

HARMONOGRAM PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA 

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Godzięcinie

Rok szkolny 2019/2020

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

Pedagog

Anna Włos

 

12.00- 17.00

 

 

08.00- 12.00

 

08.00- 12.00

 

08.00- 12.00 

 

12.00- 17.00

 

 

09.00-14.00*

Psycholog

Justyna Chyrowska

 

08.00- 12.00 

 

12.00- 17.00 

 

12.00- 17.00

 

12.00- 16.00

 

08.00- 12.00 

 

09.00-13.00*

 

Z uwagi na organizację pracy Placówki w porozumieniu pracownika z Dyrektorem godziny pracy mogą ulec zmianie.

W pierwszą sobotę każdego miesiąca w godzinach 09.00- 13.00 dyżur pełni psycholog p. Justyna Chyrowska 

W trzecią sobotę każdego miesiąca w godzinach 09.00- 14.00 dyżur pełni pedagog p. Anna Włos