Godzięcin dn. 25.01.2021r.

DRODZY PAŃSTWO

            Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym zawiadamia[1]o spotkaniu Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w sprawie dokonania Okresowej Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Wychowanki- Uczennicy w semestrze I roku szkolnego 2020/2021.

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

Gr I MOW Nr 2 - 03.02.2021r. godz. 08.30

Gr II MOW Nr 2 - 04.02.2021r. godz. 08.30

Gr IV MOW Nr 2- 04.02.2021r. godz. 11.30

Gr III MOW Nr 2- 05.02.2021r. godz. 08.30

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa oraz zgodnie z procedurami COVID – 19, na teren placówki nie mogą wchodzić osoby spoza placówki. W związku z powyższym mają Państwo możliwość naniesienia zmian drogą telefoniczną w dniu Zespołu ds. PPP w formie telekonferencji pod numerem telefonu 71 319 58 56 – pedagog/psycholog 

Kopia Okresowej Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Wychowanki-Uczennicy zostanie przesłana na Państwa adres.

Pragniemy zaznaczyć, mając na uwadze zachowanie podstawowych zasad ekologii oraz dbałości o środowisko naturalne, że przyjętym przez placówkę sposobem informowania rodziców/opiekunów prawnych o kolejnych spotkań Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno– Pedagogicznej dla poszczególnej grupy wychowawczej jest strona internetowawww.zprbrzegdolny.pl, gdzie po wejściu w zakładkę POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA, uzyskają Państwo niezbędne informacje.[1]Na podstawie  art. 6 ust. 11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1309)

HARMONOGRAM PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA 

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Godzięcinie

Rok szkolny 2019/2020

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

Pedagog

Anna Włos

 

12.00- 17.00

 

 

08.00- 12.00

 

08.00- 12.00

 

08.00- 12.00 

 

12.00- 17.00

 

 

09.00-14.00*

Psycholog

Justyna Chyrowska

 

08.00- 12.00 

 

12.00- 17.00 

 

12.00- 17.00

 

12.00- 16.00

 

08.00- 12.00 

 

09.00-13.00*

 

Z uwagi na organizację pracy Placówki w porozumieniu pracownika z Dyrektorem godziny pracy mogą ulec zmianie.

W pierwszą sobotę każdego miesiąca w godzinach 09.00- 13.00 dyżur pełni psycholog p. Justyna Chyrowska 

W trzecią sobotę każdego miesiąca w godzinach 09.00- 14.00 dyżur pełni pedagog p. Anna Włos