Godzięcin dn. 06.06.2022r.

 

DRODZY PAŃSTWO

Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym zawiadamia o spotkaniu Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w sprawie dokonania Okresowej Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Wychowanki- Uczennicy w semestrze II roku szkolnego 2021/2022.

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

Gr III MOW Nr 2 - 20.06.2022r. godz. 08.30

Gr I MOW Nr 2 - 21.06.2022r. godz. 08.30

Gr II MOW Nr 2- 22.06.2022r. godz. 08.30

Jeżeli Państwo nie będą mogli uczestniczyć w spotkaniu, kopia Okresowej Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania córki/podopiecznej zostanie przesłana na Państwa adres.

Pragniemy zaznaczyć, mając na uwadze zachowanie podstawowych zasad ekologii oraz dbałości o środowisko naturalne, że przyjętym przez placówkę sposobem informowania rodziców/opiekunów prawnych o kolejnych spotkań Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno– Pedagogicznej dla poszczególnej grupy wychowawczej jest strona internetowawww.zprbrzegdolny.pl, gdzie po wejściu w zakładkę POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA, uzyskają Państwo niezbędne informacje.

 

 
 
 

HARMONOGRAM PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA 

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Godzięcinie

Rok szkolny 2019/2020

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

Pedagog

Anna Włos

 

12.00- 17.00

 

 

08.00- 12.00

 

08.00- 12.00

 

08.00- 12.00 

 

12.00- 17.00

 

 

09.00-14.00*

Psycholog

Justyna Chyrowska

 

08.00- 12.00 

 

12.00- 17.00 

 

12.00- 17.00

 

12.00- 16.00

 

08.00- 12.00 

 

09.00-13.00*

 

Z uwagi na organizację pracy Placówki w porozumieniu pracownika z Dyrektorem godziny pracy mogą ulec zmianie.

W pierwszą sobotę każdego miesiąca w godzinach 09.00- 13.00 dyżur pełni psycholog p. Justyna Chyrowska 

W trzecią sobotę każdego miesiąca w godzinach 09.00- 14.00 dyżur pełni pedagog p. Anna Włos