W ostatnim czasie wychowankowie grup I i II MOW mogli wykorzystać moc, która drzemie w każdym dziecku, jaką jest kreatywność. Wychowankowie podczas zajęć tematycznych rozwijali świadomość swoich zalet i wad, pogłębiali wiedzę o sobie samym, swoich możliwościach i predyspozycjach, a także w różnych ćwiczeniach wzmacniali swoją samoocenę i budowali pozytywny obraz samego siebie. Wszyscy bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, na koniec których kluczowym zadaniem było stworzenie z opakowań po różnych produktach spożywczych maszyny przyszłości. To dopiero była kreatywna zabawa!