„Prewencja, ale inaczej” to nazwa turnieju organizowanego przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji. Finał tegorocznej imprezy odbył się 28 maja na hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie. 15 drużyn w tym nasi wychowankowie i wychowanki reprezentujących szkoły podstawowe z powiatu miało do rozwiązania test wiedzy, z zakresu: prewencji kryminalnej, specyfiki pracy policji, problematyki narkomanii i alkoholizmu, unikania zagrożeń, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, - konkurencje sprawnościowe: „pościg za złodziejem”, rzut ringiem na pałkę typu TONFA, wyścig z piłkami, „ strzelnica” - czyli rzut piłką do kosza - sporządzenie portretu pamięciowego przestępcy. 

 

                                                                        

Podczas lekcji przyrody w terenie uczniowie poznawali gatunki ptaków żyjących w naszym parku na podstawie wyglądu i odgłosów. Chłopcy rozróżniali gatunki drzew oraz szacowali ile lat mogą mieć najstarsze drzewa w parku. Na zakończenie wędrówki uczniowie zastanawiali się jakie funkcje pełni las. Lekcja w terenie rozbudziła u uczniów ciekawość otaczającej nas przyrody i umożliwiła dokonywania samodzielnych obserwacji.

 

W ramach działań wolontariackich wychowankowie z grupy V i III MOW- M.Wojdat, M.Rusin, J.Adamski, M.Grzesik,D.Migdał, J.Sawka, D.Wolski  dnia 13 stycznia 2019 r. wraz  z wychowawcami wzięli udział w 27 Finale WOŚPCelem akcji był zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Placówki te mogą dokonać specjalistycznej diagnozy oraz udzielić pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom.W placówkach tego rodzaju szczególnie ważne jest nowoczesne wyposażenie, które daje lekarzom i personelowi medycznemu jak najlepsze możliwości diagnozy i leczenia najtrudniejszych przypadków.Nasz wolontariusz Dominik Migdałzebrał kwotę- 307,91 zł. Jesteśmy dumni! gratulujemy!. 

Uczniowie klasy V chętnie uczestniczą w organizowanych zajęciach rozwijających zainteresowania. W ramach zajęć na pływalni podnoszą swoje umiejętności pływackie różnymi stylami, rozwijają uzdolnienia i możliwości ruchowe.

 

W ramach cyklicznych działań wolontariackich Nasza Placówka zbiera nakrętki na rzecz Fundacji "Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci"oraz makulaturę, z której sprzedaży środki przekazywane są dla Klubu Gaja. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży nakrętek przeznaczone są na opłacenie domowej rehabilitacji dla małych podopiecznych. Środki z makulatury wspierają m.in. utrzymanie, leczenie oraz terapię wykupionych koni. Szczególnie dziękujemy zaangażowanym pracownikom placówki oraz ludziom dobrej woli. 

W ramach działań wolontariackich  zorganizowano zbiórkę dla podopiecznych Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. Wychowankowie zwrócili się z prośbą do ludzi „dobrej woli” o przekazanie zabawek, kosmetyków, artykułów spożywczych itp. dla małych podopiecznych Fundacji. Akcja zakończyła się ogromnym sukcesem!. Udało Nam się zebrać potrzebne rzeczy. Szczególne podziękowania należą się Pani Ewelinie Łoza oraz Szkole Podstawowej w Pogalewie Wielkim za duże zaangażowaniem i pomoc w pozyskaniu wszystkich rzeczy. Ukłony i dobre słowa kierujemy również do wszystkich pracowników Placówki oraz darczyńców spoza Naszego Ośrodka. Wszystkie rzeczy zostały przekazane do Hospicjum w celu przygotowania upominków mikołajkowych.

Jak zawsze..dziękujemy z całego serca.