Nagroda BohaterONy 2019 im. Powstańców Warszawskich została ustanowiona przez Fundację Rosa i Fundację Sensoria, organizatorów ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię!, w celu wyróżnienia tych, których aktywność w 2018 roku w szczególny sposób promowała wiedzę o historii Polski z lat 1918–89 oraz edukację historyczno-patriotyczną. Spośród zgłoszonych blisko 200 kandydatów do wyróżnienia Komitet Organizacyjny Nagrody wybrał po pięciu nominowanych w siedmiu kategoriach: dziennikarz, firma, instytucja, nauczyciel, organizacja non-profit, osoba publiczna i pasjonat. O tym, kto zostanie laureatem Złotych, Srebrnych i Brązowych BohaterONów zdecydowała Kapituła Nagrody składająca się z przedstawicieli polskiego rządu, historyków, osób publicznych, przedstawicieli środowisk kombatanckich oraz ambasadorów kampanii BohaterON – włącz historię!. Ponadto, na podstawie wyników głosowania internautów, w każdej kategorii przyznano Złotego BohaterONa Publiczności. Wśród nagrodzonych znaleźli się między innymi Tomasz Wolny, Tadeusz Płużański, Dariusz Malejonek, czy Filip Chajzer. Niezwykłe emocje i atmosferę gali potęgowała obecność Powstańców Warszawskich. 

 

W kategorii nauczyciel jednym z nominowanych był Przemysław Szot, nauczyciel i psychoterapeuta pracujący w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. Kapituła nagrody w następujący sposób motywowała nominację:

„Wychowawca i terapeuta uzależnień w placówce resocjalizacyjnej dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, pasjonat historii XX wieku. Szczególna relacja, jaką nawiązał z wychowankami, przyniosła wyjątkowe efekty. W ramach naszego ubiegłorocznego konkursu na najlepszy projekt edukacyjny o tematyce Powstania Warszawskiego drużyna koordynowana przez Pana Przemysława zajęła trzecie miejsce. 20 par rąk należących do określanych mianem „trudna młodzież” chłopców, przy użyciu 80 kg stali, 1,5 km biało-czerwonej wstążki i po ponad 100 h ciężkiej pracy udowodniło coś innym, ale przede wszystkim sobie. Oddało nietypowy hołd bohaterom sierpnia 44’. Prace odbywały się poza godzinami lekcyjnymi, a wychowankowie wzięli w nich udział dobrowolnie. Otrzymując koperty, w których znajdowały się medal i specjalna dedykacja od wychowanków, Powstańcy wielokrotnie nie kryli wzruszenia.

W swojej pracy nauczyciel podkreśla znaczenie edukacji pozaformalnej, która jako jedna z nielicznych metod dociera do „Jego” młodzieży. Swoje autorskie programy wychowawcze opiera na wartościach patriotycznych. Poznając w nietypowy sposób historię wydarzeń sprzed 75 lat, uczniowie zaczynają rozumieć, dlaczego Warszawa stanęła do walki. Nie zapamiętają tego na lekcji. Nie wygrywają olimpiad przedmiotowych, ale jeden z przygotowanych medali zdobi ścianę ośrodka przypominając o najważniejszych wartościach. Ich opiekun nieprzerwanie stara się angażować ich w akcje patriotyczne o charakterze lokalnym i ogólnopolskim. Współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej we Wrocławiu, organizuje spotkania ze świadkami historii oraz akcje sprzątania opuszczonych grobów.”

W trakcie gali nauczyciela wspierali wychowankowie, wychowawca i dyrektor ośrodka. Decyzją Kapituły, a także internautów Przemek Szot zdobył złote BohaterONy. Warto wspomnieć, że żaden inny laureat nie otrzymał dwóch złotych statuetek.

Podczas uroczystego bankietu chłopcy wraz z nauczycielem wręczyli Pani Wandzie Zdun, sanitariuszce z powstania, przygotowanego własnoręcznie anioła. Wzruszenie i łzy towarzyszyły tej chwili. Wyjazd do Warszawy był również doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy historycznej oraz kształtowania postaw patriotycznych. Chłopcy zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego, Więzienie przy Rakowieckiej (to w tym miejscu zamordowani zostali m.in. Rotmistrz Witold Pilecki, Generał Emil Fildorf  - „Nil” i wielu innych bohaterów), Rynek Starego Miasta i inne miejsca, o których powinniśmy pamiętać. Nagrody BohaterON, to wspaniałe wyróżnienie dla nauczyciela, ale możliwość kolejnego spotkania z Powstańcami, a także żywa lekcja historii dla wychowanków, stanowiły według nagrodzonego najważniejszą nagrodę.

Informacje o projekcie, a także relacja z Gali na stronie www.bohateron.pl oraz facebook.

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM.

 

Dnia 16 października b.r. wolontariat zorganizował Kampanię- „Podziel się posiłkiem”. W ramach działań wolontariusze z opiekunami zorganizowali poczęstunek. Niewielkim nakładem udało się przygotować kanapki i poczęstować wszystkich wychowanków. Nauczyciele i wychowawcy zrealizowali zajęcia dotyczące tematyki głodu. Wychowankowie wykonali prace plastyczne dotyczące w/w tematyki- ekspozycja prac już wkrótce.

Koordynator Wolontariatu  

Tradycyjny rajd „Pożegnanie lata” odbył się w tym roku 6 października. W rajdzie wzięło udział ok. 80 osób, w tym 29 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Trasa rajdu prowadziła z Brzegu Dolnego w okolice wsi Radecz, gdzie po przejściu piękną aleją akacjową podziwialiśmy dęby mające 200 lat. Wszyscy uczestnicy posilili się kiełbaskami z grilla i odpoczęli przy świetlicy wiejskiej w Radeczu.

 

Wrzesień jest miesiącem wyzwań… Jest to miesiąc pełen niespodzianek i niewiadomych, niosący ze sobą nutkę nieznanego, a dzieje się tak za sprawą przybycia do placówki nowych wychowanków. Niektórzy z nich przebywali już wcześniej w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i wraz z sobą przynoszą doświadczenie i oczekiwania, dla niektórych jest to zupełnie nowa sytuacja i są pełni obaw. 

Kadra pedagogiczna Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 zawsze serdecznie przyjmuje nowych podopiecznych i stara się, aby ich okres adaptacji w placówce przebiegł bezproblemowo. W tym celu odbywa się szereg zajęć mających na celu integrację wychowanków na poziomie klasy, grupy wychowawczej czy grupy terapeutycznej. Wychowankowie poprzez gry i zabawy poznają się lepiej. Integrują się ze społecznością placówki w każdym wymiarze i są włączani do wszelkich działań, które realizowane są na terenie placówki. Wychowawcy obejmują ich wzmożoną uwagą. Chłopcy  uczestniczą również w indywidualnych spotkaniach z psychologami i pedagogami. Wszystko po to, aby stworzyć im warunki do rozwijania kompetencji emocjonalno – społecznych i udzielić wsparcia w procesie uczenia się i poszerzania wiedzy o świecie. 

Rodzice/opiekunowie również objęci są w tym okresie szczególną troską, kadra pedagogiczna chętnie udziela im odpowiedzi na wszystkie pytania i stara się rozwiewać wszelkie wątpliwości. Wspiera w sytuacjach trudnych, wspomaga przy kontaktach z Sądem oraz w pozyskaniu świadczeń z Opieki Społecznej, gdy istnieje taka konieczność. 

W ramach zajęć integracyjnych prowadzonych przez pedagoga, wychowankowie mieli okazję dowiedzieć się czegoś więcej o swoich kolegach grając w grę „Zgadnij kim jesteś” oraz poznali smak rywalizacji grupowej i istotę dobrej współpracy w osiąganiu sukcesu. Zabawa była przednia i towarzyszyło jej mnóstwo śmiechu. Od tego roku szkolnego możemy również korzystać z Monitora Interaktywnego, który umożliwia prowadzenie zajęć w ciekawej formie dla wychowanków.

Rok szkolny dobiega końca…i niestety zajęcia kulinarne z programu „Palce lizać” również. Było poważnie przy ustalaniu potrawy i wyborze przepisu, odpowiedzialnie podczas zakupów oraz bardzo wesoło w trakcie wspólnego gotowania i celebrowania posiłku. Trochę urosły Nam brzuszki. Raz złamaliśmy zasady i uciekliśmy wszyscy na gotowe lody w ramach deseru. Mieliśmy okazję lepiej się poznać. Przede wszystkim jednak uczyliśmy się jak zarządzać sercem domu czyli kuchnią, by chwile wspólnie spędzone z najbliższymi opierały się na degustowaniu oraz rozmowach, a telefony w tym czasie pozostały w przedpokoju, bo to co najważniejsze to czas poświęcony sobie wzajemnie.

Wychowankowie Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym uczestniczą regularnie w warsztatach oraz spotkaniach z doradcą zawodowym w Młodzieżowym Centrum Kariery w Brzegu Dolnym. Pani Teresa Zygmunt umożliwia chłopcom wykonanie Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych, dzięki któremu mogą oni rozpoznać swoje predyspozycje zawodowe. Test jest wykonywany online i wprowadzany do karty klienta, co jednocześnie sprawia, że Nasi podopieczni mogą korzystać z usług doradców zawodowych w biurach Młodzieżowych Centrum Kariery w całej Polsce. 

Ponadto prowadzone są zajęcia warsztatowe, podczas których otrzymują oni podstawowe informacje na temat oferowanych form wsparcia w wejściu na rynek pracy przez Młodzieżowe Centrum Kariery. Doskonalą oni również umiejętności autoprezentacji i uczą się jak uzupełniać dokumentacje niezbędną w procesie rekrutacji przy przyjęciu do pracy, co jest niezwykle istotną umiejętnością  w obecnych czasach.

Współpraca z Panią Teresą trwa cały rok szkolny. Spotkania odbywają się regularnie, co tydzień. Nasi wychowankowie mogą się czuć w dolnobrzeskim Centrum Kariery jak u siebie. Chętnie korzystają z porad udzielanych przez doradców.