Grupa I Mow nr 1 realizuje program pt „Wiemy co jemy”. Program ten stanowi odpowiedź na zagrożenia zdrowotne spowodowane niewłaściwą dietą. Skutkami złych nawyków kulinarnych, niedostatecznej znajomości wpływu zbilansowanej diety na zdrowie, a także życia w pośpiechu są na przykład szerzące się u dzieci i młodzieży otyłość, wady postawy oraz schorzenia układu krążenia. Program promuje zdrowy styl życia. Uczniowie, poznając zasady zdrowego żywienia oraz zagrożenia wynikające z niewłaściwego doboru składników posiłków, podejmować będą przemyślane decyzje co do wyboru artykułów spożywczych. Program przewiduje zajęcia praktyczne, podczas których uczniowie zastosują poznaną wiedzę i zgodnie z zasadami higieny i savoir-vivre zaplanują i przygotują posiłki.

 

Wychowankowie wszystkich grup MOW dnia 3 grudnia 2017 r. wzięli udział w IV Dolnobrzeskim Crossie Mikołajkowym- charytatywnym biegu dla Amelki. Celem imprezy była popularyzacja biegania, Nordic Walkingu, jednak najważniejszym celem biegu było zebranie funduszy na wsparcie dla Amelii Żółkiewicz. 

Jesteśmy dumni!, Jak zawsze daliście dobry przykład.

W ramach programu wolontariackiego „Nie blokuj serca, rusz z pomocą” dnia 02.12.2017 r. w Magnolia Park we Wrocławiu wychowankowie grupy V MOW wzięli udział w kweście charytatywnej na rzecz Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Przygotowane samodzielnie przez wychowanków ozdoby bożonarodzeniowe zostały przekazane do sprzedaży. Dziękujemy, że mogliśmy pomóc!.

 

 

Od 30 września 2017 r. w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, w ramach konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich zDolny Śląsk Lokalnie, realizowany jest projekt „SIEĆ MOŻLIWOŚCI”.  Jego pomysłodawcą oraz koordynatorem jest pan Piotr Chołodecki, a członkami grupy nieformalnej, wspomagającymi działania na rzecz powodzenia projektu są, pani Marta Bolf oraz pan Marek Tokarz. W codziennej pracy wychowawcy gr V MOW nr 1, starają się uatrakcyjnić uczniom naukę i czas wolny oraz zachęcać do rozwoju zainteresowań.

Stworzono wniosek o dofinansowanie inicjatywy oddolnej, polegającej na stworzeniu w Placówce informatycznego centrum rozwoju (na który składa się sprzęt komputerowy - 2 komputery niestacjonarne, oraz oprogramowanie edukacyjne). W wyniku wygrania konkursu otrzymano mikrodotację w wysokości 3500 zł, którą wykorzystano na realizację zamierzonych celów.

Powstanie „SIECI MOŻLIWOŚCI” jest szansą na wprowadzenie nowej formy rozwoju umiejętności i talentów. Udział w projekcie, w przyjemny i nowoczesny sposób umożliwi poszerzanie wiedzy i kompetencji wychowanków, co zwiększy ich szansę na osiąganie sukcesów w życiu dorosłym. Wychowankowie mogą korzystać z multimedialnych programów edukacyjnych m.in. do nauki języków obcych, usprawniających umiejętności pisania i czytania, matematyki, przygotowujących do egzaminu na prawo jazdy, wspierających kreatywność. Bardzo istotny jest także element zawodowy; ułatwienie zaplanowania przyszłej kariery w wymarzonym zawodzie.

"SIEĆ MOŻLIWOŚCI" to projekt zakładający większe powodzenie procesu resocjalizacji wychowanków, poprzez rozwój ich umiejętności, talentów i wiedzy. Istnieje możliwość korzystania z projektu zaprzyjaźnionych organizacji, które zostały zaproszone do korzystania z jego zasobów.

Happeningiem edukacyjnym zakończyła się ostatnio w naszej Placówce akcja Fundacji Po DRUGIE: „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”, którą już po raz drugi zainicjowała i koordynowała pani Marta Bolf. Wraz z innymi wychowawcami, nauczycielami i oczywiście wychowankami udało się przygotować transparenty, plakaty i poczęstunek, który w tym roku zaskoczył wszystkich swoją słodką odsłoną. Podczas wizyty w każdej klasie wychowankowie informowali o idei i założeniach akcji, a także uczulali swoich rówieśników, by reagowali na wszelkie przejawy agresji oraz akty przemocy ze strony innych. Każdy w tym dniu otrzymał pomarańczową wstążeczkę – symbol akcji, której przypięcie oznaczało chęć powiedzenia przemocy STOP!

Podczas całej akcji, czyli przez pierwsze 19 dni listopada w każdej grupie wychowawczej odbywały się warsztaty i zajęcia dotyczące przemocy i jej przeciwdziałania. Z wychowankami rozmawiano wówczas o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności, tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia. Przeprowadzanie tego typu akcji w placówkach resocjalizacyjnych ma ogromne znaczenie dla młodych ludzi, którzy często sami są ofiarami bądź sprawcami przemocy – należy uwrażliwiać ich na krzywdę drugiego człowieka. W końcu również i naszym – jako pedagogów – marzeniem, jest marzenie założycieli Fundacji Po DRUGIE – o tworzeniu świata, w którym nie ma przemocy wobec dzieci i młodzieży…

 

Chłopcy z grupy V MOW dnia 30.11.2017 r. przygotowali wieczorek wróżb i magii. Wspólnie wróżyli sobie przyszłość wykorzystując wosk, klucz oraz serce z imionami. W ten cudowny wieczór nie mogło zabraknąć „wróżby z butami” i już wiemy, kto stanie pierwszy na ślubnym kobiercu. Wspólny poczęstunek oraz muzyka były cudownym zakończeniem wieczorku andrzejkowego.