Rok szkolny dobiega końca…i niestety zajęcia kulinarne z programu „Palce lizać” również. Było poważnie przy ustalaniu potrawy i wyborze przepisu, odpowiedzialnie podczas zakupów oraz bardzo wesoło w trakcie wspólnego gotowania i celebrowania posiłku. Trochę urosły Nam brzuszki. Raz złamaliśmy zasady i uciekliśmy wszyscy na gotowe lody w ramach deseru. Mieliśmy okazję lepiej się poznać. Przede wszystkim jednak uczyliśmy się jak zarządzać sercem domu czyli kuchnią, by chwile wspólnie spędzone z najbliższymi opierały się na degustowaniu oraz rozmowach, a telefony w tym czasie pozostały w przedpokoju, bo to co najważniejsze to czas poświęcony sobie wzajemnie.

Wychowankowie Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym uczestniczą regularnie w warsztatach oraz spotkaniach z doradcą zawodowym w Młodzieżowym Centrum Kariery w Brzegu Dolnym. Pani Teresa Zygmunt umożliwia chłopcom wykonanie Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych, dzięki któremu mogą oni rozpoznać swoje predyspozycje zawodowe. Test jest wykonywany online i wprowadzany do karty klienta, co jednocześnie sprawia, że Nasi podopieczni mogą korzystać z usług doradców zawodowych w biurach Młodzieżowych Centrum Kariery w całej Polsce. 

Ponadto prowadzone są zajęcia warsztatowe, podczas których otrzymują oni podstawowe informacje na temat oferowanych form wsparcia w wejściu na rynek pracy przez Młodzieżowe Centrum Kariery. Doskonalą oni również umiejętności autoprezentacji i uczą się jak uzupełniać dokumentacje niezbędną w procesie rekrutacji przy przyjęciu do pracy, co jest niezwykle istotną umiejętnością  w obecnych czasach.

Współpraca z Panią Teresą trwa cały rok szkolny. Spotkania odbywają się regularnie, co tydzień. Nasi wychowankowie mogą się czuć w dolnobrzeskim Centrum Kariery jak u siebie. Chętnie korzystają z porad udzielanych przez doradców.

„Prewencja, ale inaczej” to nazwa turnieju organizowanego przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji. Finał tegorocznej imprezy odbył się 28 maja na hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie. 15 drużyn w tym nasi wychowankowie i wychowanki reprezentujących szkoły podstawowe z powiatu miało do rozwiązania test wiedzy, z zakresu: prewencji kryminalnej, specyfiki pracy policji, problematyki narkomanii i alkoholizmu, unikania zagrożeń, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, - konkurencje sprawnościowe: „pościg za złodziejem”, rzut ringiem na pałkę typu TONFA, wyścig z piłkami, „ strzelnica” - czyli rzut piłką do kosza - sporządzenie portretu pamięciowego przestępcy. 

 

                                                                        

Podczas lekcji przyrody w terenie uczniowie poznawali gatunki ptaków żyjących w naszym parku na podstawie wyglądu i odgłosów. Chłopcy rozróżniali gatunki drzew oraz szacowali ile lat mogą mieć najstarsze drzewa w parku. Na zakończenie wędrówki uczniowie zastanawiali się jakie funkcje pełni las. Lekcja w terenie rozbudziła u uczniów ciekawość otaczającej nas przyrody i umożliwiła dokonywania samodzielnych obserwacji.

 

W ramach działań wolontariackich wychowankowie z grupy V i III MOW- M.Wojdat, M.Rusin, J.Adamski, M.Grzesik,D.Migdał, J.Sawka, D.Wolski  dnia 13 stycznia 2019 r. wraz  z wychowawcami wzięli udział w 27 Finale WOŚPCelem akcji był zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Placówki te mogą dokonać specjalistycznej diagnozy oraz udzielić pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom.W placówkach tego rodzaju szczególnie ważne jest nowoczesne wyposażenie, które daje lekarzom i personelowi medycznemu jak najlepsze możliwości diagnozy i leczenia najtrudniejszych przypadków.Nasz wolontariusz Dominik Migdałzebrał kwotę- 307,91 zł. Jesteśmy dumni! gratulujemy!. 

Uczniowie klasy V chętnie uczestniczą w organizowanych zajęciach rozwijających zainteresowania. W ramach zajęć na pływalni podnoszą swoje umiejętności pływackie różnymi stylami, rozwijają uzdolnienia i możliwości ruchowe.