16 listopada 2018r. wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzegu Dolnym oraz Szkoły Podstawowej z Pogalewa Wielkiego w sposób nietypowy wyrazili swój sprzeciw wobec przemocy i krzywdzeniu drugiego człowieka. Wychowankowie wystawili przedstawienie profilaktyczne dla uczniów obu szkół, które przygotowali pod kierownictwem pani Marty Bolf, a następnie  przemaszerowali ulicami naszego miasta, aby na koniec na placu za Dolnobrzeskim Ośrodkiem Kultury wspólnie zabrać głos w ważnej sprawie. Podczas spotkania uczniowie podkreślili, że jest to ich apel o bezpieczny i wolny od agresji i przemocy świat, że będą budować go razem z nami, dorosłymi, jeśli tylko damy im taką możliwość. 

Symbolem akcji były pomarańczowe wstążki i balony, które swoimi barwami miały zwrócić uwagę na ten poważny problem.

Co roku przez 19 pierwszych dni listopada Fundacja po DRUGIE we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii  19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Na początku listopada mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypominamy i uczymy się tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia. W okresie trwania Kampanii we wszystkich grupach MOW zorganizowano zajęcia oraz przygotowano poruszającą sesję zdjęć dotyczące problematyki przemocy. 14 listopada 2018 r. Nasza Placówka zorganizowała Happening. Wychowankowie obejrzeli prezentację dotyczącą Kampanii 19 Dni Przeciwko Przemocy. Podczas Happeningu wyeksponowane zostały prace wychowanków,  zaprezentowano również przedstawienie dotyczące tematyki przemocy. Na zakończenie zjedliśmy wspólny poczęstunek przygotowany przez wolontariuszy. Dziękujemy wychowawcom za zaangażowanie w pomoc podczas organizacji uroczystości. 

Koordynator wolontariatu oraz wolontariusze.

Świetlica grupy V MOW nr 1 bierze udział w ogólnopolskim konkursie „Się gra się ma… Odlotowy Playroom!”. Akcja polega na promocji zalet płynących ze wspólnej zabawy i zachęcaniu do wartościowego spędzania czasu wolnego. Wychowankowie gr V będą wykonywać zadania „zadania specjalne”, przesyłając prace konkursowe. Natomiast każdy z nas może oddawać swoje głosy na naszą świetlicę. Wystarczy wejść na stronę: https://siegrasiema.com/swietlice/247 i zagłosować (można oddać 1 głos dziennie). Akcja trwa do 19.11.2018r. Zachęcamy wszystkich uczniów, ich przyjaciół, rodziców oraz wychowawców i nauczycieli do wsparcia nas w walce o cenne nagrody. Główną z nich o wartości 15000 zł jest stworzenie sali gier w świetlicy, do wygrania jest także wiele zestawów gier planszowych.

 
 
 

W ramach działań wolontariackich dnia 29 października 2018 r. zorganizowano akcję „podziel się posiłkiem”. W ramach działań wolontariusze przygotowali posiłek, którym poczęstowali wszystkich wychowanków MOW. Czasem trzeba tak niewiele!.

Tradycją już w naszej Placówce stał się udział wychowanków w akcji fundacji Sensoria: BoheterON – włącz historię, której koordynatorem jest wychowawca gr. II MOW - pan Przemysław Szot. To już trzecia edycja projektu, dzięki któremu każdy Polak zyskuje możliwość wysłania bezpłatnych kartek z życzeniami do Powstańców Warszawskich.Wychowankowie za pomocą strony internetowej zapoznają się z sylwetkami wybranych uczestników walk o stolicę, dzięki czemu dowiadują się, jaką funkcję pełniły konkretne osoby oraz jakie są ich historie. Następnie sami decydują komu, za co i w jaki sposób chcieliby podziękować. Mogą to zrobić online, lub za pomocą tradycyjnych papierowych kartek.

Ta ogólnopolska akcja ma charakter edukacyjny, krzewi postawy patriotyczne, a jej uczestnicy wzmacniają poczucie tożsamości narodowej oraz kształtują wrażliwość społeczną. 

W miniony poniedziałek 24.09.2018r., wychowankowie Placówki zaprosili do udziału w akcji również uczniów z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzegu Dolnym. Wspólne zajęcia sprzyjały nabywaniu w ciekawy sposób wiedzy historycznej, a także integrowały uczniów obu szkół.

 

 

Pod hasłem „STOP Demoralizacji” 11.05.2018r.  w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzegu Dolnym odbyły się warsztaty profilaktyczne, prowadzone przez kuratora Sądu Rejonowego w Wołowie - panią Agnieszkę Gumienną, na które zostaliśmy zaproszeni w ramach programu współpracy „Jestem taki jak TY”. Podczas spotkania pani kurator uwrażliwiała słuchaczy na konieczność przestrzegania norm i zasad społecznych oraz przepisów prawa, informując tym samym o konsekwencjach ich łamania. Prowadząca w sposób szczególny podkreślała konieczność realizowania przez uczniów obowiązku szkolnego, którego zaniechanie w dzisiejszych czasach jest jednym z głównych przejawów demoralizacji. Spotkaniu towarzyszyła wymiana doświadczeń pomiędzy wychowankami Placówki a uczniami Szkoły Podstawowej.