Tradycją już w naszej Placówce stał się udział wychowanków w akcji fundacji Sensoria: BoheterON – włącz historię, której koordynatorem jest wychowawca gr. II MOW - pan Przemysław Szot. To już trzecia edycja projektu, dzięki któremu każdy Polak zyskuje możliwość wysłania bezpłatnych kartek z życzeniami do Powstańców Warszawskich.Wychowankowie za pomocą strony internetowej zapoznają się z sylwetkami wybranych uczestników walk o stolicę, dzięki czemu dowiadują się, jaką funkcję pełniły konkretne osoby oraz jakie są ich historie. Następnie sami decydują komu, za co i w jaki sposób chcieliby podziękować. Mogą to zrobić online, lub za pomocą tradycyjnych papierowych kartek.

Ta ogólnopolska akcja ma charakter edukacyjny, krzewi postawy patriotyczne, a jej uczestnicy wzmacniają poczucie tożsamości narodowej oraz kształtują wrażliwość społeczną. 

W miniony poniedziałek 24.09.2018r., wychowankowie Placówki zaprosili do udziału w akcji również uczniów z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzegu Dolnym. Wspólne zajęcia sprzyjały nabywaniu w ciekawy sposób wiedzy historycznej, a także integrowały uczniów obu szkół.

 

 

Pod hasłem „STOP Demoralizacji” 11.05.2018r.  w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzegu Dolnym odbyły się warsztaty profilaktyczne, prowadzone przez kuratora Sądu Rejonowego w Wołowie - panią Agnieszkę Gumienną, na które zostaliśmy zaproszeni w ramach programu współpracy „Jestem taki jak TY”. Podczas spotkania pani kurator uwrażliwiała słuchaczy na konieczność przestrzegania norm i zasad społecznych oraz przepisów prawa, informując tym samym o konsekwencjach ich łamania. Prowadząca w sposób szczególny podkreślała konieczność realizowania przez uczniów obowiązku szkolnego, którego zaniechanie w dzisiejszych czasach jest jednym z głównych przejawów demoralizacji. Spotkaniu towarzyszyła wymiana doświadczeń pomiędzy wychowankami Placówki a uczniami Szkoły Podstawowej. 

9 maja, na pamiątkę ogłoszenia przez Roberta Schumana w 1950 rokudeklaracji, która zapoczątkowała proces integracji Europy, obchodzone jest święto naszego kontynentu, znane również jako Święto Unii Europejskiej.Choć Unia Europejska formalnie powstała dopiero w 1993 r., nie byłoby jej gdyby nie odważne słowa wypowiedziane ponad 40 lat wcześniej. Stąd też w tym właśnie dniu co roku manifestujemy poparcie dla idei integracji i staramy się bliżej poznawać inne kraje, ich kulturę, obyczaje. Wychowankowie Placówki podczas zajęć edukacyjnych zapoznawali się z historią, krajami, walutą i symbolami Unii Europejskiej, a także miejscem i znaczeniem Polski we wspólnocie. Podsumowaniem działań, które odbywały się w Placówce była wycieczka do Wrocławia do Parku Staromiejskiego, gdzie odbywały się obchody Dnia Europy . Wychowankowie mogli w ich trakcie odwiedzać stoiska różnych krajów i brać udział w różnorodnych quizach, testach, zadaniach, za które otrzymywali drobne upominki. Oprócz testowania wiedzy o krajach Unii, na uczniów czekało wiele atrakcji w tym niespodzianki kulinarne, europejska foto-budka, czy gry i zabawy ruchowe. Wyjazd zaliczamy do udanych, gdyż połączenie nauki z zabawą zawsze sprawia wiele frajdy.

 

Wychowankowie grupy II MOW od początku roku szkolnego biorą udział w zajęciach z programu obniżającego napięcia emocjonalne „Spotkanie z wyobraźnią”. Poprzez prace plastyczne, manualne, wykonywane różnymi technikami wychowankowie uczą się jak kreatywnie i ciekawie spędzać czas, a także rozwijają swoje zainteresowania. Przede wszystkim jednak program służy redukcji stresu i nauce odprężenia, wyrażania siebie poprzez sztukę, a także uświadamianiu uczestnikom ich mocnych stron, wzmacnianiu poczucia własnej wartości. Podczas ostatnich zajęć, w związku ze zbliżającym się Dniem Kobiet chłopcy tworzyli laurki dla ważnych kobiet w ich życiu.

 

Pod takim hasłem 11 grudnia w Szkole Podstawowej nr 1 odbył się Gminny Konkurs Wiedzy o HIV i AIDS, na którym nie mogło zabraknąć naszej reprezentacji w składzie: Kuba, Gabriel, Michał i Kacper. Konkurs składał się z trzech części: testu wiedzy, pracy plastycznej i prezentacji rezultatów, podczas której uczniowie wykazywali się wiedzą tematyczną.  Wyniki rywalizujących drużyn w każdej z części były bardzo zbliżone w związku z czym wszyscy zajęli zaszczytne I miejsce i otrzymali nagrody książkowe. Głównymi celami tegorocznej edycji konkursu było dostarczenie uczniom wiedzy na temat HIV i AIDS oraz kształtowanie właściwej postawy wobec zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków i dopalaczy.

Naszej reprezentacji serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Zgodnie z obietnicą złożoną w ubiegłym roku, grupa wychowanków MOW nr 1 ponownie w miniony piątek 08.12.2017r. wzięła udział w Maratonie Pisania Listów Amnesty International, organizowanym w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. Maraton organizowany jest co roku, aby zmobilizować wszystkich ludzi na całym świecie do przeciwstawienia się łamaniu praw człowieka. Udział w nim polega na napisaniu jak największej liczby listów w obronie praw wybranych osób. Tym razem pisaliśmy listy w sprawach m.in. Shackeli Jackson z Jamajki, która jest nękana za przeciwstawianie się przemocy stosowanej przez policjantów, którzy zastrzelili jej brata, a także Ni Yulan – prawniczki z Chin, która jest nękana i prześladowana za obronę praw lokatorów w swoim kraju. Jesteśmy dumni, że mogliśmy wziąć udział w tak ważnej inicjatywie i w tak prosty sposób pomóc innym. W końcu jak możemy przeczytać na stronie Amnesty International: „Iskra odwagi jest w każdym z nas. Możemy zabrać głos w słusznej sprawie. Możemy wysłać tweeta. Możemy protestować. Możemy napisać list. Możemy działać razem ramię w ramię z obrońcami i obrończyniami praw człowieka, by walczyć z niesprawiedliwością i budować bardziej sprawiedliwy świat”.