Happeningiem edukacyjnym zakończyła się ostatnio w naszej Placówce akcja Fundacji Po DRUGIE: „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”, którą już po raz drugi zainicjowała i koordynowała pani Marta Bolf. Wraz z innymi wychowawcami, nauczycielami i oczywiście wychowankami udało się przygotować transparenty, plakaty i poczęstunek, który w tym roku zaskoczył wszystkich swoją słodką odsłoną. Podczas wizyty w każdej klasie wychowankowie informowali o idei i założeniach akcji, a także uczulali swoich rówieśników, by reagowali na wszelkie przejawy agresji oraz akty przemocy ze strony innych. Każdy w tym dniu otrzymał pomarańczową wstążeczkę – symbol akcji, której przypięcie oznaczało chęć powiedzenia przemocy STOP!

Podczas całej akcji, czyli przez pierwsze 19 dni listopada w każdej grupie wychowawczej odbywały się warsztaty i zajęcia dotyczące przemocy i jej przeciwdziałania. Z wychowankami rozmawiano wówczas o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności, tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia. Przeprowadzanie tego typu akcji w placówkach resocjalizacyjnych ma ogromne znaczenie dla młodych ludzi, którzy często sami są ofiarami bądź sprawcami przemocy – należy uwrażliwiać ich na krzywdę drugiego człowieka. W końcu również i naszym – jako pedagogów – marzeniem, jest marzenie założycieli Fundacji Po DRUGIE – o tworzeniu świata, w którym nie ma przemocy wobec dzieci i młodzieży…

 

Chłopcy z grupy V MOW dnia 30.11.2017 r. przygotowali wieczorek wróżb i magii. Wspólnie wróżyli sobie przyszłość wykorzystując wosk, klucz oraz serce z imionami. W ten cudowny wieczór nie mogło zabraknąć „wróżby z butami” i już wiemy, kto stanie pierwszy na ślubnym kobiercu. Wspólny poczęstunek oraz muzyka były cudownym zakończeniem wieczorku andrzejkowego.
 

Wychowankowie Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych już po raz drugi wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii „BohaterON – włącz historię!”, której celem jest uhonorowanie i upamiętnienie uczestników Powstania Warszawskiego. Wychowankowie zarówno w szkole pod opieką pani Marty Szot i Martyny Józefowicz - Stodulskiej, jak i zajęciach w grupach wychowawczych pod opieką pana Przemysława Szota, za pośrednictwem strony internetowej kampanii bohateron.pl zapoznali się jej ideą, sylwetkami Powstańców, a następnie przekazali im na specjalnie do tego przeznaczonych kartkach wyrazy szacunku, wdzięczności i pamięci oraz życzenia i podziękowania.

W tym roku do udziału w kampanii w ramach trzeciej już edycji programu współpracy „Jestem taki jak Ty”, zaprosiliśmy również uczniów z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzegu Dolnym. Wspólnie z nimi 2 października, czyli ostatniego dnia Powstania Warszawskiego rozmawialiśmy o jego znaczeniu dla historii naszego kraju oraz o najważniejszych wartościach, którymi kierowali się jego uczestnicy: patriotyzmie, wolności, determinacji w przeciwstawianiu się wrogom.

W akcji za naszym pośrednictwem wzięli udział również podopieczni Domu Dziecka w Wołowie oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Wołowie.

Udział w Projekcie był dla wszystkich  nie tylko ciekawą lekcją historii, lecz także sprzyjał wzmacnianiu poczucia tożsamości narodowej, krzewieniu postawy patriotycznej oraz budowaniu wrażliwości społecznej.

Koordynator akcji w Placówce pan Przemysław Szot na zaproszenie organizatorów kampanii, wziął udział w specjalnym szkoleniu, podczas którego zdobył cenne informacje dotyczące prowadzenia zajęć o tematyce historycznej, a otrzymane przez niego gry edukacyjne, z pewnością urozmaicą i ułatwią wychowankom zdobywanie wiedzy w tym zakresie.

 

14.11.2017r. wychowankowie MOW nr 1 wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym wzięli udział w Marszu Przeciwko Przemocy. Około godziny 10:00 ulice starego miasta za sprawą uczestników marszu zabarwiły się na pomarańczowo. Młodzież biorąca udział w inicjatywie, maszerując trasą spod Szkoły Podstawowej nr 1 do placu za  Dolnobrzeskim Ośrodkiem Kultury, niosła bowiem ze sobą nie tylko plakaty i transparenty negujące stosowanie przemocy, lecz także pomarańczowe wstążki i balony. Pomarańczowe wstążeczki są symbolem Kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”, w którą podobnie jak w roku ubiegłym, tak i w tym, włączyła się nasza Placówka.  Podczas całej kampanii, jak i tego szczególnego wydarzenia młodzież manifestowała brak zgody na stosowanie jakichkolwiek form przemocy wobec nich i ich rówieśników. Inicjatywa miała na celu również  uwrażliwienie ludzi na krzywdę drugiego człowieka a także integrację społeczności lokalnej. Na zakończenie marszu, na znak protestu, wszyscy wypuścili balony, które jak ciche marzenia o bezpiecznym świecie bez przemocy i krzywdy poszybowały w górę, do nieba… mamy nadzieję, że się spełnią ;)

 

  Kolejny raz zostaliśmy zaproszeni do udziału w konkursie organizowanym przez Dolnośląską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy, tym razem „Karykatura Zawodu”. Konkurs składa się z dwóch etapów; lokalny oraz wojewódzki. Chłopcy przeszli sami siebie, wykonali przepiękne prace oraz zdjęcia. Włożyli w to mnóstwo zaangażowania i energii.  Są pierwsze przecieki, że prace Naszych podopiecznych przeszły do etapu wojewódzkiego.                                     

Z niecierpliwością czekamy na wyniki!

Halloween jest obchodzony w wielu krajach w wieczór 31 października. Odniesienia do Halloween są często widoczne w kulturze popularnej, głównie amerykańskiej. Głównym symbolem święta jest wydrążona i podświetlona od środka dynia. Inne popularne motywy to duchyczarownice, nietoperze, czarne koty. W grupie V MOW wieczór Halloween odbył się 02.11.2017 r. Chłopcy zadbali o scenografię, wygląd zewnętrzny oraz odpowiedni repertuar kinowy. Sami zobaczcie!.