Zgodnie z tradycją przyjętą w grupie V mow w dniu 17.11.2019r zorganizowano spotkanie urodzinowe wychowanków Tomasza, Kacpra i Patryka. Chłopcy składali życzenia i zaśpiewali sto lat jubilatom. Na końcu odbyły się swobodne rozmowy przy wspólnie przygotowanym poczęstunku. Wspólne obchodzenie uroczystości wpływa pozytywnie na relacje w grupie i integracje wychowanków.

W miesiącu październiku 2019 r. w ramach działań wolontariusze z opiekunami zorganizowali sprzątanie mogił opuszczonych. Na cmentarzu komunalnym w Brzegu Dolnym posprzątano łącznie 11 mogił. Przed okresem Wszystkich Świętych na tych grobach zapłonęły znicze, zostawiono również przygotowane stroiki. Dziękujemy za pomoc i wsparcie.
Koordynator Wolontariatu: Marta Bolf
 

Nagroda BohaterONy 2019 im. Powstańców Warszawskich została ustanowiona przez Fundację Rosa i Fundację Sensoria, organizatorów ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię!, w celu wyróżnienia tych, których aktywność w 2018 roku w szczególny sposób promowała wiedzę o historii Polski z lat 1918–89 oraz edukację historyczno-patriotyczną. Spośród zgłoszonych blisko 200 kandydatów do wyróżnienia Komitet Organizacyjny Nagrody wybrał po pięciu nominowanych w siedmiu kategoriach: dziennikarz, firma, instytucja, nauczyciel, organizacja non-profit, osoba publiczna i pasjonat. O tym, kto zostanie laureatem Złotych, Srebrnych i Brązowych BohaterONów zdecydowała Kapituła Nagrody składająca się z przedstawicieli polskiego rządu, historyków, osób publicznych, przedstawicieli środowisk kombatanckich oraz ambasadorów kampanii BohaterON – włącz historię!. Ponadto, na podstawie wyników głosowania internautów, w każdej kategorii przyznano Złotego BohaterONa Publiczności. Wśród nagrodzonych znaleźli się między innymi Tomasz Wolny, Tadeusz Płużański, Dariusz Malejonek, czy Filip Chajzer. Niezwykłe emocje i atmosferę gali potęgowała obecność Powstańców Warszawskich. 

 

W kategorii nauczyciel jednym z nominowanych był Przemysław Szot, nauczyciel i psychoterapeuta pracujący w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. Kapituła nagrody w następujący sposób motywowała nominację:

„Wychowawca i terapeuta uzależnień w placówce resocjalizacyjnej dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, pasjonat historii XX wieku. Szczególna relacja, jaką nawiązał z wychowankami, przyniosła wyjątkowe efekty. W ramach naszego ubiegłorocznego konkursu na najlepszy projekt edukacyjny o tematyce Powstania Warszawskiego drużyna koordynowana przez Pana Przemysława zajęła trzecie miejsce. 20 par rąk należących do określanych mianem „trudna młodzież” chłopców, przy użyciu 80 kg stali, 1,5 km biało-czerwonej wstążki i po ponad 100 h ciężkiej pracy udowodniło coś innym, ale przede wszystkim sobie. Oddało nietypowy hołd bohaterom sierpnia 44’. Prace odbywały się poza godzinami lekcyjnymi, a wychowankowie wzięli w nich udział dobrowolnie. Otrzymując koperty, w których znajdowały się medal i specjalna dedykacja od wychowanków, Powstańcy wielokrotnie nie kryli wzruszenia.

W swojej pracy nauczyciel podkreśla znaczenie edukacji pozaformalnej, która jako jedna z nielicznych metod dociera do „Jego” młodzieży. Swoje autorskie programy wychowawcze opiera na wartościach patriotycznych. Poznając w nietypowy sposób historię wydarzeń sprzed 75 lat, uczniowie zaczynają rozumieć, dlaczego Warszawa stanęła do walki. Nie zapamiętają tego na lekcji. Nie wygrywają olimpiad przedmiotowych, ale jeden z przygotowanych medali zdobi ścianę ośrodka przypominając o najważniejszych wartościach. Ich opiekun nieprzerwanie stara się angażować ich w akcje patriotyczne o charakterze lokalnym i ogólnopolskim. Współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej we Wrocławiu, organizuje spotkania ze świadkami historii oraz akcje sprzątania opuszczonych grobów.”

W trakcie gali nauczyciela wspierali wychowankowie, wychowawca i dyrektor ośrodka. Decyzją Kapituły, a także internautów Przemek Szot zdobył złote BohaterONy. Warto wspomnieć, że żaden inny laureat nie otrzymał dwóch złotych statuetek.

Podczas uroczystego bankietu chłopcy wraz z nauczycielem wręczyli Pani Wandzie Zdun, sanitariuszce z powstania, przygotowanego własnoręcznie anioła. Wzruszenie i łzy towarzyszyły tej chwili. Wyjazd do Warszawy był również doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy historycznej oraz kształtowania postaw patriotycznych. Chłopcy zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego, Więzienie przy Rakowieckiej (to w tym miejscu zamordowani zostali m.in. Rotmistrz Witold Pilecki, Generał Emil Fildorf  - „Nil” i wielu innych bohaterów), Rynek Starego Miasta i inne miejsca, o których powinniśmy pamiętać. Nagrody BohaterON, to wspaniałe wyróżnienie dla nauczyciela, ale możliwość kolejnego spotkania z Powstańcami, a także żywa lekcja historii dla wychowanków, stanowiły według nagrodzonego najważniejszą nagrodę.

Informacje o projekcie, a także relacja z Gali na stronie www.bohateron.pl oraz facebook.

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM.

 

Dnia 16 października b.r. wolontariat zorganizował Kampanię- „Podziel się posiłkiem”. W ramach działań wolontariusze z opiekunami zorganizowali poczęstunek. Niewielkim nakładem udało się przygotować kanapki i poczęstować wszystkich wychowanków. Nauczyciele i wychowawcy zrealizowali zajęcia dotyczące tematyki głodu. Wychowankowie wykonali prace plastyczne dotyczące w/w tematyki- ekspozycja prac już wkrótce.

Koordynator Wolontariatu  

Tradycyjny rajd „Pożegnanie lata” odbył się w tym roku 6 października. W rajdzie wzięło udział ok. 80 osób, w tym 29 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Trasa rajdu prowadziła z Brzegu Dolnego w okolice wsi Radecz, gdzie po przejściu piękną aleją akacjową podziwialiśmy dęby mające 200 lat. Wszyscy uczestnicy posilili się kiełbaskami z grilla i odpoczęli przy świetlicy wiejskiej w Radeczu.

 

Wrzesień jest miesiącem wyzwań… Jest to miesiąc pełen niespodzianek i niewiadomych, niosący ze sobą nutkę nieznanego, a dzieje się tak za sprawą przybycia do placówki nowych wychowanków. Niektórzy z nich przebywali już wcześniej w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i wraz z sobą przynoszą doświadczenie i oczekiwania, dla niektórych jest to zupełnie nowa sytuacja i są pełni obaw. 

Kadra pedagogiczna Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 zawsze serdecznie przyjmuje nowych podopiecznych i stara się, aby ich okres adaptacji w placówce przebiegł bezproblemowo. W tym celu odbywa się szereg zajęć mających na celu integrację wychowanków na poziomie klasy, grupy wychowawczej czy grupy terapeutycznej. Wychowankowie poprzez gry i zabawy poznają się lepiej. Integrują się ze społecznością placówki w każdym wymiarze i są włączani do wszelkich działań, które realizowane są na terenie placówki. Wychowawcy obejmują ich wzmożoną uwagą. Chłopcy  uczestniczą również w indywidualnych spotkaniach z psychologami i pedagogami. Wszystko po to, aby stworzyć im warunki do rozwijania kompetencji emocjonalno – społecznych i udzielić wsparcia w procesie uczenia się i poszerzania wiedzy o świecie. 

Rodzice/opiekunowie również objęci są w tym okresie szczególną troską, kadra pedagogiczna chętnie udziela im odpowiedzi na wszystkie pytania i stara się rozwiewać wszelkie wątpliwości. Wspiera w sytuacjach trudnych, wspomaga przy kontaktach z Sądem oraz w pozyskaniu świadczeń z Opieki Społecznej, gdy istnieje taka konieczność. 

W ramach zajęć integracyjnych prowadzonych przez pedagoga, wychowankowie mieli okazję dowiedzieć się czegoś więcej o swoich kolegach grając w grę „Zgadnij kim jesteś” oraz poznali smak rywalizacji grupowej i istotę dobrej współpracy w osiąganiu sukcesu. Zabawa była przednia i towarzyszyło jej mnóstwo śmiechu. Od tego roku szkolnego możemy również korzystać z Monitora Interaktywnego, który umożliwia prowadzenie zajęć w ciekawej formie dla wychowanków.