W związku z pożarami lasów w Australii uczniowie naszej szkoły nie pozostali obojętni. Podczas zajęć „Poznajmy lepiej świat” na bieżąco interesowali się losem zwierząt i katastrofalnej sytuacji tego kontynentu. Wspólnie stworzyli tablicę informacyjną i namalowali zwierzęta, które najbardziej cierpią z powodu pożarów i umieścili w widocznym miejscu, aby uwrażliwić pozostałych uczniów na występujący problem.

17 stycznie 2020 roku w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych odbył się II Powiatowy Konkurs Przyrodniczy. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów światem przyrody, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem; rozwijanie osobistych uzdolnień wśród dzieci, inspirowanie i rozwijane ich zainteresowań i indywidualnych zdolności twórczych. W konkursie udział wzięło 39 uczniów naszej szkoły. Do drugiego etapu zakwalifikowało się trzech uczniów, którzy reprezentować będą naszą szkołę 30 marca w Wołowie.
 

Grosz do grosza i uzbiera się…no właśnie!! Taki mały złoty pieniążek, który często wrzucamy do kieszeni lub szuflady i zapominamy o jego wartości. Okazuje się, że wspólnymi siłami społeczność Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym wygrzebując 1gr, 2 gr lub 5 gr zebrała 44 zł 15 gr. W tej ogólnopolskiej akcji braliśmy udział pierwszy raz. Trwała ona od 25.11.2019r. – 02.01.2020r. W tym czasie wolontariusze przygotowali specjalne słoiczki z oznaczeniami Góra Grosza oraz rozwiesili plakaty informujące o zbiórce grosików. Słoiczki zapełniały się pieniążkami. Następnie specjalna komisja, składająca się z wychowanków, wzięła udział w liczeniu pieniążków. Najpierw rozdzielenie na kategorie: 1, 2 i 5 groszówki. Kolejnym krokiem było zliczenie ilości monet oraz podliczenie łącznej sumy. Gdy wszystko było już posegregowane i podliczone, można było wypełnić odcinek niezbędny do nadania paczki z pieniędzmi. 15.01.2020r. opiekun akcji wraz z wychowankiem udał się do placówki Poczty Polskiej, gdzie nadano przesyłkę do Towarzystwa Nasz Dom, które przekaże zebrane w ten sposób fundusze dla Domów Dziecka oraz Rodzin Zastępczych. Przyjemniej jest żyć mając świadomość, że mogliśmy pomóc.

Uczniowie klas VII i VIII wzięli udział w konkursie biologicznym „Czy znasz aparat ruchu człowieka?”. Nauczyciele biologii chcieli w ten sposób zachęcić uczniów do zdobywania i pogłębiania wiedzy, doskonalenia umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, a także stworzyć uczniom możliwość do współzawodnictwa. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród dziewcząt jak i chłopców. Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.
 

Stało się już tradycją, że uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzegu Dolnym uczestniczą w zajęciach warsztatowych w dolnobrzeskiej filii Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie. Pani Dorota Musur – doradca zawodowy spotyka się z uczniami by zapoznać ich z formami aktywizacji zawodowej. Urząd Pracy to nie tylko zasiłek dla bezrobotnych…to przede wszystkim miejsce, które pomaga wejść bądź powrócić na rynek pracy. Osoby korzystające z usług ww. instytucji mają szeroki wybór ofert pracy, ale przede wszystkim mogą uczestniczyć w różnego rodzaju szkoleniach, podnosząc przy tym swoje kwalifikacje zawodowe. Kolejną formą jest odbycie stażu zawodowego, będące znakomitą okazją zdobywania doświadczenia zawodowego oraz przyuczenia do zawodu. Można również skorzystać z środków finansowych przeznaczonych na otworzenie własnej działalności. Przy okazji spotkań w Urzędzie Pracy, chłopcy uczą się jak zachowywać się w instytucjach publicznych oraz jak się po nich poruszać. Jest to też moment wyrwania się z murów i praktyczny sposób poszerzania wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego.

Smutna prawda – na świecie łamane są prawa człowieka przez rządzących. Kobiety są umieszczane w więzieniach za walkę o prawo do swobodnego wyboru ubioru. Ludzie są skazywani na życie na skażonych terenach, ponieważ władze nie podejmują działań by zapewnić im bezpieczeństwo i zdrowie. Niewinni młodzi ludzie padają ofiarami przemocy ze strony służb publicznych. Bez ostrzeżenia wysiedlono 30 000 ludzi i pozostawiono ich bez dachu nad głową. Amnesty International jest ogólnoświatową organizacją walczącą o prawa człowieka. W 2001r. w Polsce powstała inicjatywa Maratonu Pisania Listów w intencji osób, których prawa człowieka zostały złamane. Obecnie na całym świecie miliony ludzi angażują się w akcje mające na celu walkę o „symbole”, konkretnych ludzi, których spotkała krzywda ze strony władzy; bo się sprzeciwili, bo nie chcieli dłużej tak żyć, bo spotkała ich niesprawiedliwość. W tym roku od 29.11.2019r. – 15.12.2019r. można było uczestniczyć w akcji. W Naszej Placówce odbyły się zajęcia dotyczące Praw Człowieka. Uczniowie klasy VI i VII zostali zapoznani z ideami przyświecającymi Amnesty International. Również rozmawialiśmy na temat niesprawiedliwości i braku poszanowania dla praw człowieka oraz co można robić aby nie naruszać praw i godności człowieka. Reasumując zajęcia; zacznijmy od szanowania drugiego człowieka i traktujmy innych tak jakbyśmy sami chcieli być traktowani. W dniu 06.12.2019r. grupa zaangażowanych uczniów wybrała się Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, gdzie wspólnie ze społecznością lokalną pisaliśmy listy w języku angielskim do władz m.in. Iranu czy Białorusi. Nie zgadzamy się by łamano prawa człowieka i nawołujemy do podjęcia działań mających na celu uwolnienie niewinnych ludzi, tak właśnie pisaliśmy! To było nasza cegiełka do walki o wolność dla ludzi.