KADRA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

1.     Marzena Bobkiewicz – nauczycielka matematyki, informatyki, techniki

2.     Urszula Beśka – nauczycielka języka angielskiego

3.     Anna Cocińska – nauczycielka matematyki i informatyki

4.     Katarzyna Derejczyk-Ajchenlaub - nauczycielka historii i plastyki

5.     Beata Franczuk – nauczycielka wychowania fizycznego

6.     Lucyna Dudek– nauczycielka przyrody, biologii, geografii

7.     Adam Głębocki – nauczyciel wychowania fizycznego

8.     Ilona Haza – nauczycielka wdż

9.    Krystyna Hojło – nauczycielka języka polskiego

10.  Aneta Orpel – nauczycielka matematyki, chemii, wdż,

11.  Agata Pasieczna – nauczycielka fizyki, chemii

12.  Mariusz Paszek – nauczyciel religii, informatyki

13.  Mariusz Przybyłowicz – nauczyciel EDB

14.  Barbara Riwoń-Koper – nauczycielka języka polskiego

15.  Ewa Sokołowska-Syguła – nauczycielka języka niemieckiego,

16.  Marta Szot – nauczycielka języka polskiego, historii

17. Dorota Wiśniowska – nauczycielka zajęć artystycznych, technicznych, plastyki, muzyki, techniki

18. Agata Żak – nauczycielka  wos

doradca zawodowy  - mgr Paula Borowska, mgr Anna Włos

bibliotekarka – mgr Krystyna Hojło