KADRA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

1.     Marzena Bobkiewicz – nauczycielka matematyki, informatyki, techniki

2.     Urszula Beśka – nauczycielka języka angielskiego

3.     Anna Cocińska – nauczycielka matematyki i informatyki

4.     Katarzyna Derejczyk-Ajchenlaub - nauczycielka historii i plastyki

5.     Beata Franczuk – nauczycielka wychowania fizycznego

6.     Lucyna Dudek– nauczycielka przyrody, biologii, geografii

7.     Adam Głębocki – nauczyciel wychowania fizycznego

8.    Aneta Orpel – nauczycielka matematyki, chemii, wdż

9.    Agata Pasieczna – nauczycielka fizyki, chemii

10.  Mariusz Paszek – nauczyciel religii, informatyki

11.  Mariusz Przybyłowicz – nauczyciel EDB

12.  Barbara Riwoń-Koper – nauczycielka języka polskiego

13.  Ewa Sokołowska-Syguła – nauczycielka języka niemieckiego,

14.  Marta Szot – nauczycielka języka polskiego, historii

15.  Dorota Wiśniowska – nauczycielka zajęć artystycznych, technicznych, plastyki, muzyki, techniki

16.  Agata Żak – nauczycielka  wos

17.  Bartosz Bukiewicz – nauczyciel wychowania fizycznego

doradca zawodowy  - mgr Paula Borowska, mgr Anna Włos