WYCHOWAWSTWA KLAS

obowiązuje od 1 września 2020r.

Lp.

KLASA

WYCHOWAWCA

1.

IV -V AB

Anna Cocińska

2.

V B

Dorota Wiśniowska

3.

V-VI C

Katarzyna Derejczyk- Ajchenlaub

4.

VI A

Beata Franczuk

5.

VI B

Aneta Orpel

6.

VII A

Agata Pasieczna

7.

VII B

Lucyna Dudek

8.

VII C

Marzena Bobkiewicz

9.

VIII A

Barbara Riwoń-Koper

10.

VIII B

Marta Szot

11.

VIII C

Krystyna Hojło

 

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 

1.09.2020

Zimowa przerwa świąteczna 

23-31.12.2020

Ferie zimowe 

18.01-31.01.2021

Wiosenna przerwa świąteczna 

1.04-6.04.2021

Egzamin ósmoklasisty 

25.05.2021 - j. polski

26.05.2021 - matematyka 

27.05.2021 - język obcy nowożytny 

Zakończenie roku szkolnego 

25.06.2021

Wakacje 

26.06 - 31.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZEBRANIA I KONSULTACJE Z RODZICAMI

rok szkolny 2020/2021

 

1.

25 wrzesień 2020r.

Zebranie z rodzicami (Statut, wymagania edukacyjne, programy)

Wychowawcy klas

Pedagodzy

Psycholodzy

2.

30 październik 2020r.

Konsultacje dla rodziców

Wychowawcy klas

3.

27 listopad 2020r.

Konsultacje dla rodziców

Wychowawcy klas

4.

11 grudzień 2020r. 

Zebranie z rodzicami (informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną)

 

Wychowawcy klas

5.

15 styczeń 2021r.

Zebranie z rodzicami (wyniki klasyfikacji śródrocznej)

Wychowawcy klas

Pedagodzy

Psycholodzy

6.

26 luty 2021r.

Konsultacje dla rodziców

Wychowawcy klas

7.

26 marzec 2021r.

Konsultacje dla rodziców

Wychowawcy klas

8.

30 kwiecień 2021r.

Konsultacje dla rodziców

Wychowawcy klas

9.

21 maj 

2021r.

Zebranie z rodzicami (informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną)

Wychowawcy klas

Pedagodzy

Psycholodzy

10.

25 czerwiec 2021r.

Zebranie z rodzicami, wyniki klasyfikacji rocznej.

Wychowawcy klas

Pedagodzy

Psycholodzy

 

Z uwagi na zagrożenie związane z COVID 19, spotkania z rodzicami/opiekunami prawnymi w roku szkolnym 2020/2021 są preferowane w formie telefonicznych rozmów. 

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych rodziców do kontaktu telefonicznego 

Brzeg Dolny tel. 71 319 51 79

Godzięcin tel. 71 319 58 56