WYCHOWAWSTWA KLAS

ROK SZKOLNY 2021/2022

obowiązuje od 1 września 2021r.

Lp.

KLASA

WYCHOWAWCA

1.

IVAB - V B

Marta Szot

2.

V A

Barbara Riwoń-Koper

3.

V-VI C

Ewa Sokołowska - Syguła

4.

VI A

Anna Cocińska

5.

VI B

Dorota Wiśniowska

6.

VII A

Beata Franczuk

7.

VII B

Urszula Beśka

8.

VII C

Katarzyna Derejczyk- Ajchenlaub 

9.

VIII A

Agata Pasieczna

10.

VIII B

Lucyna Dudek

11.

VIII C

Marzena Bobkiewicz

 

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 

Lp.

Wydarzenie

Termin

Podstawa prawna

  1.  

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r.

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

  1.  

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2021 r.

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

  1.  

Ferie zimowe

  • 17 - 30 stycznia 2022 r.

Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

  • 24 stycznia - 6 lutego 2022 r.  

Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

  • 31 stycznia - 13 lutego 2022 r. 

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

  • 14 – 27 lutego 2022 r. 

Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z  18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

  1.  

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.  

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

  1.  

Egzamin ósmoklasisty

Termin główny

1. język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00 

2. matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00 

3. język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00 

Termin dodatkowy

1. język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00 

2. matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00 

3. język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00 

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty

6.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

24 czerwca 2022 r. 

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

7.

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

Źródło:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZEBRANIA I KONSULTACJE Z RODZICAMI

rok szkolny 2020/2021

 

1.

25 wrzesień 2020r.

Zebranie z rodzicami (Statut, wymagania edukacyjne, programy)

Wychowawcy klas

Pedagodzy

Psycholodzy

2.

30 październik 2020r.

Konsultacje dla rodziców

Wychowawcy klas

3.

27 listopad 2020r.

Konsultacje dla rodziców

Wychowawcy klas

4.

11 grudzień 2020r. 

Zebranie z rodzicami (informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną)

 

Wychowawcy klas

5.

15 styczeń 2021r.

Zebranie z rodzicami (wyniki klasyfikacji śródrocznej)

Wychowawcy klas

Pedagodzy

Psycholodzy

6.

26 luty 2021r.

Konsultacje dla rodziców

Wychowawcy klas

7.

26 marzec 2021r.

Konsultacje dla rodziców

Wychowawcy klas

8.

30 kwiecień 2021r.

Konsultacje dla rodziców

Wychowawcy klas

9.

21 maj 

2021r.

Zebranie z rodzicami (informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną)

Wychowawcy klas

Pedagodzy

Psycholodzy

10.

25 czerwiec 2021r.

Zebranie z rodzicami, wyniki klasyfikacji rocznej.

Wychowawcy klas

Pedagodzy

Psycholodzy

 

Z uwagi na zagrożenie związane z COVID 19, spotkania z rodzicami/opiekunami prawnymi w roku szkolnym 2020/2021 są preferowane w formie telefonicznych rozmów. 

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych rodziców do kontaktu telefonicznego 

Brzeg Dolny tel. 71 319 51 79

Godzięcin tel. 71 319 58 56