WYCHOWAWSTWA KLAS

ROK SZKOLNY 2022/2023

obowiązuje od 1 września 2022r.

 

Lp.

KLASA

WYCHOWAWCA

1.

IV A - V A

Bartosz Bukiewicz

2.

IV B - V B

Lucyna Dudek

3.

V C -VI C

Marzena Bobkiewicz

4.

VI A

Barbara Riwoń-Koper

5.

VI B

Aneta Orpel

6.

VII A

Anna Cocińska

7.

VII B

Dorota Wiśniowska

8.

VII C

Ewa Sokołowska - Syguła

9.

VIII A

Beata Franczuk

10.

VIII B

Urszula Beśka

11.

VIII C

Katarzyna Derejczyk - Ajchenlaub

 

  

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 

 

  1.  

Rozpoczęcie zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

§ 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.).

§ 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U, poz.1603 z późn. zm.).

 

  1.  

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia  2022r. 

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.).

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Poz. 1603 z późn. zm.).

  1.  

Ferie zimowe

13  – 26 lutego 2023r.

 § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MENiSz dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.).

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN  z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Poz. 1603 z późn. zm.).

      4. Wiosenna przerwa świąteczna

6 - 11 kwietnia 2023r.  

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.).

§ 3 ust. 1pkt 3 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Poz. 1603 z późn. zm.).

  1.  

Egzamin ósmoklasisty

23-25 maj 2023

Art.9a ust,2 pkt10 lit. a tiret pierwsze ustawy z 7 września 1991r.o systemie oświaty(tekst jednolity.:Dz.U. z 2020 r.poz 1327, z późn.  zm.).

§ 5 pkt 1 rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361)

6.

Zakończenie  zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2023 r.

§ 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz.432 z późn. zm.).

§ 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Poz. 1603 z późn. zm.).

7.

Ferie letnie 

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

§ 3 ust. 1 pkt 4rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz.432, z późn. zm).

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.poz. 1603 z późn. zm.).

  

Źródło: