Zespół Placówek Resocjalizacyjnych

Telefon: +48 71/3195-179; +48 71/3195-185; +48 71/7280-888

E-mail: sekretariat@zprbrzegdolny.pl

MOS

Chłopcy - Brzeg Dolny

MOW 1

Chłopcy - Brzeg Dolny

MOW 2

Dziewczęta - Godzięcin

 

 

INFORMACJA GIS DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO SZKOŁY POWINNY STOSOWAĆ SIĘ DO WYTYCZNYCH MINISTERSTWA ZDROWIA I GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO.
ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA DYREKTOR SZKOŁY ODPOWIADA ZA BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW, PRZY CZYM PODEJMOWANE DZIAŁANIA POWINNY BYĆ ADEKWATNE DO
SYTUACJI I ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PROCEDURAMI.

Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego br. obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych czy zamykanie szkół.

W celu uzyskania bieżących informacji o zasadach postępowania, w konkretnych, indywidualnych przypadkach dyrektor szkoły powinien skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

OSOBY POWRACAJĄCE Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

Osoby, które przebywały w północnych Włoszech w ostatnich 14 dniach i zaobserwowały u siebie objawy, takie jak m.in.: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem powinny: niezwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Także w przypadku, gdy po powrocie nie zaobserwowano wspomnianych objawów przez 14 dni należy kontrolować swój stan zdrowia:
- codziennie mierzyć temperaturę ciała
- zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

W przypadku wystąpienia tych symptomów należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji na stronie GIS. [1]

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: CZĘSTE MYCIE RĄK WODĄ Z MYDŁEM, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich DEZYNFEKCJA ŚRODKIEM NA BAZIE ALKOHOLU.

Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do: Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Więcej informacji w komunikacie z 25 lutego br. na stronie GIS [2].

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMACJAMI NA STRONACH
- Ministerstwa Zdrowia
https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch
- Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.premier.gov.pl [3]

Links:
------
[1] https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/
[2] https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-30-23-lutego-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/
[3] http://www.premier.gov.pl