Laboratoria przyszłości

Efekty programu „Laboratoria Przyszłości” na terenie DOLNOŚLĄSKIEGO/WOŁOWSKIEGO/BRZEG DOLNY

Realizowany od jesieni 2021 r. program „Laboratoria Przyszłości” to największa w historii inwestycja państwa polskiego w nowoczesną edukację – około miliard złotych trafiło już do blisko 12 tysięcy szkół podstawowych w całym kraju na budowanie kompetencji przyszłości; kreatywności, pracy zespołowej, umiejętności praktycznych i technicznych wśród dzieci i młodzieży. 

Samorządy otrzymały na każda szkołę od 30 000 zł do nawet kilkuset tysięcy (w zależności od liczby uczniów). Na terenie Dolnego Śląska udział w programie „Laboratoria przyszłości” wzięło 715 szkół podstawowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, którym przyznano wsparcie finansowe w łącznej kwocie 67 673 980,00 zł.,  ze wsparcia skorzysta 208 026 uczniów. Trzy szkoły podstawowe, nie przystąpiły do programu ponieważ z różnych powodów nie mogłyby skorzystać z tego programu. 

W związku z wejściem programu – „Laboratoria Przyszłości” w nową fazę realizacji tj. zakup i użytkowanie zakupionego sprzętu przez szkoły, zachęcamy Państwa do włączenia w działania informacyjne na terenie swoich powiatów/gmin. W załączeniu przesyłam edytowalne grafiki do wykorzystania. 

Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji zwrotnej o działaniach informacyjnych związanych z program organizowanych w Państwa powiatach/gminach
na adres: poczta@kuratorium.wroclaw.pl

Na stronie internetowej-  gov.pl/laboratoria znajdują się m.in. lista szkół w raz z kwotami, grafiki promocyjne, katalog wyposażenia i inne informacje o programie.

Koordynator Programu – „Laboratoria Przyszłości”
Cecylia Pawlikowska-Krzesińska
St. Wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Skip to content